Sprawozdanie 2019

Działalności  statutowej

W.S.N. „Eurointegracja” Włocławek 

za 2019 roku

Sprawozdanie   Działalności  statutowej 
W.S.N. „Eurointegracja” Włocławek za 2019 roku 

Lp. Data Treść 
  1.   styczeń 2019  Udział  Zarządu i członków Stowarzyszenia w XIV Koncercie Wielu Serc  zorganizowanym przez OLIGO  
     2.  15 styczeń 2019 Zebranie Zarządu – podziękowanie członkom Zarządu Stowarzyszenia za pracę społeczną w minionym okresie oraz członkom Stowarzyszenia Rozdanie medali i czekolad 
3. 02.01.2019 – 15.12.2019 „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji sparingów, meczy kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz udział  we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe” Tytuł zadania: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. ZAWODY 1/ Turniej Bowlingowy (Włocławek) dla członków Eurointegracji na Kręgielni Sportbowling we Włocławku uczestniczyło 40 osób 2/  Zawody w kręgle klasyczne (Brodnica) – uczestniczyło  49 osób        27-28 czerwca 2019r. Brodnica – Rypin  (wycieczka sportowo-rekreacyjna) RYPIN – warsztaty edukacyjne  w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 49 osób  3/ Turniej na wesoło „Mama z rodziną na bowlingu    27 .05.2019    uczestniczyło 30 osób  5/ XVIII Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – udział naszego Stowarzyszenia – 48 osób – 14.09.2019 
4. 22.02.2019 Bal Walentynkowy pn. „To serduszko jest tylko dla Ciecie” w Restauracji pod Kogutem 
5. 8.03.2019 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji RIVERSAID – życzenia i wspólny obiad 
6. 7.04.2019 Spotkanie Wielkanocne Restauracja „pod Kogutem” – uczestniczyło 100 osób 
7. 26.04.2019 Prezentacje Twórczości osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie” w wykonaniu Grupy Teatralnej EURO  „Wesoły Pociąg” ( 50 osób na scenie) 
8. 27.05.2019 – 23.03.2020 IV Edycja konkursu Grantowego FUNDACJI „Anwil dla Włocławka” Ocalić od zapomnienia pn.” Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom”- uczestniczyło 200 osób 1)  Warsztaty wokalne przygotowujące występ „Pieśni patriotycznych”, które zakończone zostaną wspólnym śpiewem  „Śpiewamy pieśni patriotyczne”. 2) Warsztaty taneczne –  nauka tańca narodowego „Poloneza” 3) Realizacja etapów – spacerkiem po Włocławku  < zwiedzania muzeów – Muzeum Etnograficzne ul. Bulwary im.  4) Przeprowadzenie typowej lekcji historii  II Liceum Ogólnokształcącym i. Mikołaja Kopernika, ul. Urocza 3 – udział naszych beneficjentów 5) Wystawa plastyczna – wystawa pamiątek rodzinnych „Pamiątki z dawnych lat”  6) Wystawa fotograficzna  pn. ”Mój Włocławek – Tylko Mój”. 
9. 9.06.2019 Organizacja  VI  Olimpiady Hefajstosa Włocławek – 2019   dla osób niepełnosprawnych – uczestniczyło 420 osób z Włocławka i  woj. Kujawsko-pomorskiego  
  10.    02.01. 2019 do 15.12.2019             Urząd Miasta Włocławek   Biuro Sportu  i Turystyki-realizacja zadania : „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Włocławek ”. Tytuł zadania: „Organizacja XIV edycji rozgrywek Włocławskiej Ligii Koszykówki Amatorskiej,  1/Przeprowadzone turnieje koszykówki WLKA 02.01.2019 – 30.06.2019 – udział 300 osób  2/Impreza Rekreacyjno-Sportowa   –  IX Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych” Turniej Patriotyczny dla  osób niepełnosprawnych miasta Włocławek   9.11.2019     udział 200 osób  
 11.    01.02.2019  do 15.12.2019   Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej  „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”  Zad.7 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym min. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.  Tytuł zadania: „ Chcę być zaakceptowany przez grupę” 1/ Warsztaty muzyczno-rytmiczno-taneczne z instruktorem Maciejem Mielczarskim i Grzegorzem Augustynowiczem (Występ na scenie Browar B w Prezentacjach Twórczości Mój świat – w spektaklu „Wesoły Pociąg” 2/  Zajęcia – basen Delfin 3/ Warsztaty techniczno-plastyczne (przygotowanie stroików na kiermasz wielkanocny) 4/ Wycieczka do Torunia ( Muzeum Piernika – warsztaty, Planetarium) 5/ Zajęcia dla dzieci i młodzieży – zajęcia biblioteczne, zajęcia w świetlicy – malowanie, nakrywanie stołów, czytanie bajek itp.  – odpowiedzialna Zofia Wasielewska  6/ „Spotkanie Wigilijne”  dla członków Stowarzyszenia (częściowa refundacja z tego projektu) 
12. 2. 04.2019 do 15.12.2019 Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Zadanie pn. „Moja pasja – moje życie” 1/ Warsztaty artystyczno-rękodzielnicze prowadzone pod kierunkiem Irminy Kminikowskiej, Wiesławy Floryńskiej i Joanny Szatkowskiej  2/ Spotkanie Wigilijne – przeznaczona część finansowa  na to zadanie, (zakup czekolad, figurek z Mikołajem   
13. 01.04.2019 do 15.12.2019 Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej –  realizacja zadania: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  Tytuł zadania: „Mimo choroby żyj normalnie” 01.04.2019 do 15.12.2019 1/ Zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające  na basenie – ACTIVCENTRUM  2/ Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjne  na Sali gim. – ACTIVCENTRUM 2/ Warsztaty z muzykoterapii (śpiew) – z instruktorem Grzegorzem Augustynowiczem  3/ Warsztaty kulinarne  – IILO  4/ Warsztaty taneczne – z instruktorem Maciejem Mielczarkiem  w CK Browarze B  
14.  14.06.2019 Piknik Wolontariatu – nad Jeziorem Czarnym – zorganizowanym przez WCOPiW  –  udział 
 15. Cały rok 2019 Pisanie projektów, spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i innymi, reprezentowanie Stowarzyszenia w mieście. 
 16.   2.06.2019 Udział  w X Plenerze Malarskim ON zorganizowanym przez OLIGO 
 17.  7.04. 2019r. Święto Żuru Kujawskiego – X Jubileuszowy  Konkurs ŻURU KUJAWSKIEGO udział naszego Stowarzyszenia  w konkursie oraz w sprzedaży wypieków 
 18.  2 maja 2019r.  Udział członków Stowarzyszenia w Święcie Flagi  – uczestniczyły 23 osoby 
 19.  13-14.04.2019r.  Kiermasz Wielkanocny  Plac Wolności – pokaz i sprzedaż stroików wielkanocnych na cele statutowe stowarzyszenia   
20. 4- 5- 6 października 2019 Wycieczka  turystyczno-rekreacyjna do Poznania- Kórnika- Rogalina –Pobiedziska i Gniezna 
21. 1.06.2019 – 30.11.2019 Zadanie  Aktywizacja społeczna seniorów, organizacja imprez integracyjnych, popularyzujących różne formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego celem ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego pn. „Biesiada nie zna granic” w wykonaniu eurointegracji, III Wieku i zespołu Marcina Majewskiego  
22. Przez cały rok 2019 Dbanie o świetlicę, sprzątanie, uaktualnianie tablic informacyjnych  
23. Przez cały rok 2019 Kontynuacja prac, redagowanie tekstów do  kroniki stowarzyszenia, prowadzenie kroniki 
24.  5.07.2019  Wyjazd na baseny termalne do Uniejowa – 49 osób 
25.  Przez cały rok 2019 Dokumentacja  zdjęciowa różnych spotkań, wyjazdów itp. – obróbka zdjęciowa i przekaz na płytce – Marek Cieślakiewicz 
 26. 17 sierpień, 20 sierpień, 27 sierpień  2019 Udział grupy sportowej z Eurointegracji w Turnieju Bowlingowym dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „PIONEK” Pn. „Rodzinne zawody bowlingowe” 
 27.             24.08.2019  FESTYN „ Drugie kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica” dzięki oddanym głosom 21 999 głosów  w programie Tesco „Decydujesz pomagamy”( w tym różne działania) 
      28.   1.09.2019   Udział w Koncercie Pieśni Patriotycznych zorganizowanym przez CK Browar B 
29. 2019 Udział w Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych w Browarze B 1/ Prezentacja dorobku stowarzyszenia 2/ Wystawa stowarzyszenia 3/ Udział w bloku warsztatowym 
30. 7.12.2019  Udział członków, zaproszonych gości  w Spotkaniu wigilijnym w Restauracji „Pod Kogutem” –uczestniczyło  95 osób 
 31.  13, 14, 15 grudnia 2019 Udział w kiermaszu wyrobów bożonarodzeniowych wykonanych przez członków naszego Stowarzyszenia  
 32.  W trakcie roku 2018 Udział w szkoleniach, debatach,  konferencjach, spotkaniach, odprawach dotyczących ON itp. 
 33.  Cały rok 2019  Udział w zebraniach i debatach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Irmina Kminikowska oraz Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Jan Schwarz 
 34.  Cały rok 2019  Udział w zebraniach i debatach Rady Pożytku Publicznego 

1. /Współpraca z Dyrekcją i  uczniami II LO im. M. Kopernika we Włocławku pod kątem wolontariatu 

2./ Współpraca z Zespołem Szkół Nr 3 we Włocławku 

3. /Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 we Włocławku 

4. /Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej ul. Wiejska i Łazienna we Włocławku 

5./ Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowej we Włocławku 

6./ Współpraca z Wolontariatem – Krystyną Marszałek 

7./ Współpraca z Urzędem Miasta Włocławek 

8./ Współpraca z Przedstawicielstwem Urzędu Marszałkowskiego z siedziba we Włocławku  

9./ Współpraca ze Stowarzyszeniem Oligo 

10./ Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w mieście 

11./ Współpraca z MOPR 

12/. Współpraca z Zespołem Szkół Samochodowych we Włocławku 

13/. Współpraca z Fundacją „ANWIL dla Włocławka” 

14/. Współpraca z MSiT Warszawa – pisanie projektów 

Szkolenie sportowe 2020

Program – szkolenie przez Internet online adresujemy w dalszym ciągu do wszystkich dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z Eurointegracji i ich rodziców, opiekunów, ale również do wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszych treningów.
Pamiętajmy, że zajęcia sportowo-rekreacyjne (a obecnie ćwiczenia w domu) nie są tylko luksusem, ale i koniecznością życiową.

Czytaj więcej

Ks. Jan Twardowski
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

Ostatnie pożegnanie
Jednej nicości płomień nas spopiela
więc nie mów żegnaj tylko do widzenia
płaszczem ciemności jedna skryje ziemia
więc nie mów żegnaj tylko do widzenia

Żegnamy naszego Przyjaciela
Mariana Piernikowskiego
Spoczywaj w pokoju.
WSN „Eurointegracja”

2 MAJA DZIEŃ FLAGI – BIAŁO CZERWONEJ

2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W tym roku w związku z epidemią nie będzie marszu z biało-czerwoną, dlatego WSN „Eurointegracja” chce uczcić pamięć poprzez kilka zdjęć poświęconych symbolice flagi.

Czytaj więcej

UWAGA!!! CZŁONKOWIE WSN „EUROINTEGRACJA”

„Niech wesołe Alleluja
Rozwesela serca Wasze.
Smaczne jajko, mokry dyngus
Niech zawita w progi Wasze”.

Zarząd WSN „Eurointegracja” odwołał wszystkie zajęcia planowe, Spotkanie Wielkanocne Stowarzyszenia oraz dyżury na Kiermaszu Wielkanocnym mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Nasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz kierując się zaleceniami.


Chcemy być blisko Was i dlatego ogłaszamy ten konkurs dla wszystkich naszych chętnych członków.


Przede wszystkim bądźmy dla siebie wsparciem, kontaktujmy się, dzwoniąc do siebie, pisząc na facebook.


KONKURS
Związany ze Świętami Wielkanocnymi 2020 r.

 1. Życzenia Wielkanocne – wyszukane, wybrane, napisane
 2. Wiersz związany ze Świętami Wielkiej Nocy – napisany
  własnoręcznie.
 3. Konkurs na najpiękniejszy koszyczek – stroiczek wielkanocny.

Regulamin:
● Prace związane z życzeniami i wierszami można przesyłać na adres e-mail: b.schwarz@wp.pl do 3.04.2020.
Życzenia lub wiersz związany ze świętami Wielkiej Nocy musi być podpisany przez dana osobę.
● Prace na najpiękniejszy koszyczek- stroiczek wielkanocny – zdjęcie koszyczka należy wysłać na adres e-mail: b.schwarz@wp.pl do 3.04.2020.
● ocena i rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi w dogodnym terminie.
Kontakt: Barbara Schwarz tel. 781-786-701; lub 782-500-052
Zarząd WSN „Eurointegracja”

ZARZĄD WSN „EUROINTEGRACJA”2019

 1. JAN SCHWARZ PREZES STOWARZYSZENIA
 1. BARBARA SCHWARZ WICEPREZES STOWARZYSZENIA
 1. RYSZARD KOMOROWSKI WICEPREZES STOWARZYSZENIA
 1. ZOFIA WASIELEWSKA SKARBNIK STOWARZYSZENIA
 1. SŁAWOMIR UZNAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNEA

2019

 1. GRAŻYNA BARNAŚ PRZEWODNICZĄCA
 1. MARIA CHEREK – WICEPRZEWODNICZĄCA
 1. MARIA MARCINIAK CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Wizja
Dążymy do tego, aby własną postawą i działaniami pokazywać osobom niepełnosprawnym, że marzenia są możliwe do ich realizowania.
 

Misja
Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca 

otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, 
a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne. 

 
Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne. Łączymy się ze wszystkimi, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu i ze wszystkich sił pragną uczestniczyć w życiu społecznym.