Festyn w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Rybnica

Festyn w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Rybnica.

Projekt „Kolorowe lato we Włocławku i na działkach Rybnica” adresowany dla osób niepełnosprawnych Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Eurointegracja” oraz dla działkowców i społeczności miasta Włocławek. Dzięki grantowi programu TESCO „Decydujesz, pomagamy” odbył się 25 sierpnia 2018r.

Był to wspaniały atrakcyjny – festyn w Ogrodach Rodzinnych Rybnica z programem dostosowanym do możliwości wszystkich uczestników, aby mogli przez chwilę zapomnieć o trudach pokonywania codziennej bariery różnych sytuacji, a tym samym normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Miłym gościem, który nas odwiedził był Prezydent Miasta Włocławek Pan dr Marek Wojtkowski, oraz Prezes działek Pan Zdzisław Drzewiecki.

Be Active – Bądź aktywny i prowadź zdrowy styl życia – te hasła dominowały na naszym festynie. Zachęcaliśmy do brania udziału w zajęciach sportowych, w konkursach, grach, śpiewie, tańcach. Najważniejsze, że było to spotkanie poza domem, zmierzenia się ze swoją sprawnością i upewnienia się w swoich umiejętnościach i możliwościach tak fizycznych, ruchowych, jak i intelektualnych. To spotkanie dało wielu starszym osobom poczucie, że jest się potrzebnym, przydatnym, i że można drugiemu człowiekowi pomóc. I tak Stowarzyszenie „Starówka”, która była gościem naszego festynu dała świetny popis swoich biesiadnych piosenek. Dziękujemy im za to.

Dziękujemy wszystkim osobom ze stowarzyszenia i społeczności lokalnej za udział w projekcie, i za to, że mogliśmy świetnie się bawić, integrować i przeżywać wzniosłe chwile.

Dziękujemy Zarządowi Działek Rybnica za umożliwienie zorganizowania festynu na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rybnica Włocławek.

Zarząd WSN „Eurointegracja”.

Uwaga

Uwaga zmiana miejsca zbiórki na FESTYN RYBNICA

„Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

WSN ”Eurointegracja”

 Zaproszenie
na

Festyn „Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

Podsumowujący projekt IV Grantu TESCO Decydujeszpomagamy”,

Plac Zabaw – Rodzinne Ogrody Działkowe Rybnica Włocławek

dnia 25.08.2018 (sobota) g. 11.00 – 15.00

 Wyjazd na Działki Rybnica

w dniu 25.08.2018r. godz. 10.30

Miejsce zbiórki  – PUB ZŁOTY KAPSEL

 ul. Chopina / przy Stadionie OSIR

Załącz jak najszybciej. Pozdrawiam.  Basia Schwarz

Projekt

Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

WSN ”Eurointegracja”

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy

na

Festyn „Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

Podsumowujący projekt Grantu TESCO Decydujesz, pomagamy”,

Plac Zabaw – Rodzinne Ogrody Działkowe Rybnica Włocławek

dnia 25.08.2018 (sobota) g. 11.00 – 15.00

W programie:

foto-budka

 • sportowe zmagania – gry i zabawy w formie współzawodnictwa sportowego,
 • mural – atrakcją festynu – malujemy „kolorowe lato” i pirackie malowanki,
 • malowanie twarzy,
 • letnie trendy modowe – Rybnica 2018( pokaz mody),
 • pokazy strażackie oraz polanie piany jako atrakcji dla dzieci
 • chleb ze smalcem i ogórkiem,
 • degustacja dla osób biorących udział w festynie – żurek kujawski,
 • loteria fantowa,
 • tańce, hulanki, swawole przy Zespole Muzycznym „ZRYW” Marcina
 • nagrody i upominki dla osób biorących udział w projekcie,
 • nagrody i upominki dla osób biorących udział w sportowych zmaganiach,
 • i inne niespodzianki.

Z poważaniem

Jan Schwarz – Prezes Stowarzyszenia

Zaproszenie 2018

Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

WSN ”Eurointegracja”

Zaproszenie

na

Festyn „Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

Podsumowujący projekt IV Grantu TESCO Decydujesz, pomagamy”,

Plac Zabaw – Rodzinne Ogrody Działkowe Rybnica Włocławek

dnia 25.08.2018 (sobota) g. 11.00 – 15.00

Wyjazd w dniu 25.08.2018r. godz. 10.30 Siedziba Stowarzyszenia „Eurointegracja” (parking OSiR Włocławek) na Działki Rybnica

Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

WSN ”Eurointegracja”

Zaproszenie

na

Festyn „Kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica”

Podsumowujący projekt IV Grantu TESCO Decydujesz, pomagamy”,

Plac Zabaw – Rodzinne Ogrody Działkowe Rybnica Włocławek

dnia 25.08.2018 (sobota) g. 11.00 – 15.00

Wyjazd w dniu 25.08.2018r. godz. 10.30 Siedziba Stowarzyszenia „Eurointegracja” (parking OSiR Włocławek) na Działki Rybnica

Sport Łączy Pokolenia – OLIMPIADA Hefajstosa

 

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa”

Sfinansowano ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

Sfinansowano ze środków Gminy Miasta Włocławek

Cele projektu
1. Zwiększenie aktywności fizycznej osób seniorów, dzieci i młodzieży, która ma przyczynić się do budowania integracji wewnątrz i międzypokoleniowej
2. Podniesienie własnej sprawności fizycznej poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje sportowe, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. Wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz integracja ze społecznością lokalną poprzez wspólny udział turniejach sportowych

4. Zwiększenie rodzajów form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji

5.Popularyzacja i edukacja olimpijska. Edukacja permanentna.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” przypada w szczególnym momencie. Jest organizowana w roku 2018, tj. w roku, w którym przypada setna rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sportowcy pełnosprawni i niepełnosprawni pragną uczcić ten historyczny i patriotyczny moment. Podniosłym akcentem będzie odegranie i zaśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich uczestników olimpiady. W defiladzie sportowcy będą wymachiwać chorągiewkami o barwach biało-czerwonych. W kulminacji otwarcia zostaną wypuszczone balony w kolorach Niepodległej Polski. Oczywiście Stadion Piłkarsko-lekkoatletyczny, na którym przeprowadzone zostaną zawody również będzie oflagowany barwami biało-czerwonymi. To będzie wspaniałe, urozmaicone pod każdym względem Święto Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych, którzy oprócz zmagań sportowych tego dnia, będą mogli zmierzyć się z własnymi możliwościami i z innymi sportowcami, ale również razem z nimi bawić się, cieszyć się i śmiać.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” będzie realizowana dla wszystkich z miasta Włocławek, (zawodnicy- trenerzy, opiekunowie, rodzice, zaproszeni goście, społeczeństwo lokalne, wolontariusze oraz sędziowie).

Będzie to wielkie wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że zaproponowany program olimpiady (nieco zmieniony w stosunku do lat poprzednich) znajdzie poparcie wśród startującej grupy osób, chcemy go bardziej urozmaicić i uatrakcyjnić. Zaprosimy do tego święta różne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby sprawne i niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne niepełnosprawne z Włocławka.

Organizatorzy ”Eurointegracja” przewidują konkurencje lekkoatletyczne takie jak: skoki, biegi i rzuty oraz gry i zabawy ruchowe dla osób, które nie będą się widziały w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencje są tak przygotowane, że każda z osób niepełnosprawnych biorąca udział w olimpiadzie będzie mogła uczestniczyć przynajmniej w jednej konkurencji lekkoatletycznej lub w grach i zabawach. Każdy zawodnik otrzyma medal, upominek za udział w olimpiadzie. Najlepsi stanął na podium, zostaną wręczone im puchary oraz medale (złoto, srebro i brąz).

Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych powoduje, że wciąż osoba niepełnosprawna jawi się jako osoba słaba, wycofana, kojarzona raczej z niepowodzeniem, wzbudzająca litość, jako mniej zaradna życiowo, często odrzucona i osamotniona. Niestety nadal w dzisiejszym świecie można spotkać się z takim postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że czasem osoby niepełnosprawne po prostu potrzebują pomocy, wsparcia jak każdy człowiek w pełni sprawny. Jak każdy człowiek osoba niepełnosprawna ma swoje marzenia i potrzeby samorealizacji, uznania, przynależności społecznej. Skutkiem niezaspokojonych potrzeb jest alienacja społeczna osób niepełnosprawnych, frustracje, depresje. Dlatego WSN „Eurointegracja” wychodzi naprzeciw tym sytuacjom i stara się zaspakajać choć część potrzeb naszym beneficjentom.

PATRONAT HONOROWY

1.Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski

PATRONAT MEDIALNY

 1. Radio
 2. Telewizja
 3. Portale włocławskie

TERMIN Olimpiady

9 czerwca 2018 roku godz. 9.00 – 15.00

MIEJSCE Olimpiady

Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek ( Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny we

Włocławku ul. Chopina 8)

START

W grach i zabawach ruchowych – dzieci i młodzież mogą brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej, również uczestnicy do 60 roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, natomiast po 61 roku życia zawodnicy wykonują 3 wybrane przez organizatora konkurencje.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

W lekkiej atletyce – dwubój lekkoatletyczny zawodnicy wybierają 2 konkurencje, które

dadzą sumę punktów.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa Ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE ORAZ GRACH I ZABAWACH

Grupa pierwsza: Dzieci sprawne i z niepełnosprawnością w wieku 7 – 12 lat (K/M)

Grupa druga : Młodzież sprawna i z niepełnosprawnością 13 – 18 lat (K/M)

Grupa trzecia: Pozostałe osoby z niepełnosprawnością (K/M)

Kobiety – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Mężczyźni – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Grupa czwarta – dysfunkcja kończyn – na wózkach inwalidzkich (K/M)

Grupa piąta – osoby niewidome i ociemniałe (K/M)

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK –2018

LEKKA ATLETYKA

Dla wszystkich CHĘTNYCH uczestników olimpiady z uwzględnieniem grup wiekowych

Zawodnicy 7 -12 lat; 13 – 18 lat

● bieg na dystansie 25 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● rzut piłką lekarską (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

Zawodnicy 19 -35 lat; 36 – 45 lat, 46 – 60 lat, powyżej 61 roku życia

bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 400 m (podział K/M)

● sztafeta 4×100 m (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

● pchnięcie kulą / kobiety – 3 kg, mężczyźni – 4 kg / (podział K/M)

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2018

GRY i ZABAWY

KONKURENCJE dla wszystkich uczestników olimpiady z uwzględnieniem grup

wiekowych:

Wszystkie konkurencje do 60 lat; powyżej 61 roku życia – 3 konkurencje wybrane przez

organizatora (oprócz na wózkach)

1 KONKURENCJA

1. Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone

rzutem do kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów (celny

rzut 1pkt). W tej konkurencji można zdobyć 2 punkty.

2 KONKURENCJA

2. Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik (3 razy)

Zawodnik wykonuje 3 próby, liczy się suma punktów z pięcio-ramiennika.

3 KONKURENCJA

3. Ustawione 4 pudła jeden za drugim, 3 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy

od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt . Ilość celnych rzutów stanowi ilość zdobytych

punktów. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

4 KONKURENCJA

4. Zbijanie figur (1 pkt za zbicie) zbijanie woreczkiem – (3 razy) Tak jak w kręglach.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

5 KONKURENCJA

5. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3

rzuty

6 KONKURENCJA

6. Slalom między płotkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 sek.

Ilość miniętych bramek stanowi ilość zdobytych pkt.

7 KONKURENCJA

7. Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłożu między pachołkami. Czas

trwania konkurencji 15 sek. Liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych

punktów.

8 KONKURENCJA

8. Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry

strzał zawodnik otrzymuje 1 punkt. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę

1.Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w lekkiej atletyce.

2. Zgłoszenia (listy imienne z rocznikiem i wypisaną konkurencją sportową) należy przesłać na adres: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl; lub tel. 781-786-701

3. Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 9.06.2018r., godz. 9.00 – 9.20)

NAGRODY

Przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w Olimpiadzie Hefajstosa,

Puchary, medale za miejsca na podium w dwuboju lekkoatletycznym z uwzględnieniem grup

wiekowych,

Puchary, medale za miejsca na podium w grach i zabawach z uwzględnieniem grup wiekowych,

Puchary za miejsca od I – V za masowość „Masowy udział”

Nagrody dla wszystkich uczestników Olimpiady Hefajstosa (koszulka z nadrukiem oraz medal za

uczestnictwa

KONTAKT

Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052

e-mail: b.schwarz@wp.pl

Zgłoś się na start 2018r.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy w

ŚWIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH i

SPRAWNYCH OSÓB

Z nami nie będziesz się nudzić