Sport Łączy Pokolenia – OLIMPIADA Hefajstosa

 

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa”

Sfinansowano ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

Sfinansowano ze środków Gminy Miasta Włocławek

Cele projektu
1. Zwiększenie aktywności fizycznej osób seniorów, dzieci i młodzieży, która ma przyczynić się do budowania integracji wewnątrz i międzypokoleniowej
2. Podniesienie własnej sprawności fizycznej poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje sportowe, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. Wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz integracja ze społecznością lokalną poprzez wspólny udział turniejach sportowych

4. Zwiększenie rodzajów form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji

5.Popularyzacja i edukacja olimpijska. Edukacja permanentna.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” przypada w szczególnym momencie. Jest organizowana w roku 2018, tj. w roku, w którym przypada setna rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sportowcy pełnosprawni i niepełnosprawni pragną uczcić ten historyczny i patriotyczny moment. Podniosłym akcentem będzie odegranie i zaśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich uczestników olimpiady. W defiladzie sportowcy będą wymachiwać chorągiewkami o barwach biało-czerwonych. W kulminacji otwarcia zostaną wypuszczone balony w kolorach Niepodległej Polski. Oczywiście Stadion Piłkarsko-lekkoatletyczny, na którym przeprowadzone zostaną zawody również będzie oflagowany barwami biało-czerwonymi. To będzie wspaniałe, urozmaicone pod każdym względem Święto Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych, którzy oprócz zmagań sportowych tego dnia, będą mogli zmierzyć się z własnymi możliwościami i z innymi sportowcami, ale również razem z nimi bawić się, cieszyć się i śmiać.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” będzie realizowana dla wszystkich z miasta Włocławek, (zawodnicy- trenerzy, opiekunowie, rodzice, zaproszeni goście, społeczeństwo lokalne, wolontariusze oraz sędziowie).

Będzie to wielkie wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że zaproponowany program olimpiady (nieco zmieniony w stosunku do lat poprzednich) znajdzie poparcie wśród startującej grupy osób, chcemy go bardziej urozmaicić i uatrakcyjnić. Zaprosimy do tego święta różne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby sprawne i niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne niepełnosprawne z Włocławka.

Organizatorzy ”Eurointegracja” przewidują konkurencje lekkoatletyczne takie jak: skoki, biegi i rzuty oraz gry i zabawy ruchowe dla osób, które nie będą się widziały w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencje są tak przygotowane, że każda z osób niepełnosprawnych biorąca udział w olimpiadzie będzie mogła uczestniczyć przynajmniej w jednej konkurencji lekkoatletycznej lub w grach i zabawach. Każdy zawodnik otrzyma medal, upominek za udział w olimpiadzie. Najlepsi stanął na podium, zostaną wręczone im puchary oraz medale (złoto, srebro i brąz).

Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych powoduje, że wciąż osoba niepełnosprawna jawi się jako osoba słaba, wycofana, kojarzona raczej z niepowodzeniem, wzbudzająca litość, jako mniej zaradna życiowo, często odrzucona i osamotniona. Niestety nadal w dzisiejszym świecie można spotkać się z takim postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że czasem osoby niepełnosprawne po prostu potrzebują pomocy, wsparcia jak każdy człowiek w pełni sprawny. Jak każdy człowiek osoba niepełnosprawna ma swoje marzenia i potrzeby samorealizacji, uznania, przynależności społecznej. Skutkiem niezaspokojonych potrzeb jest alienacja społeczna osób niepełnosprawnych, frustracje, depresje. Dlatego WSN „Eurointegracja” wychodzi naprzeciw tym sytuacjom i stara się zaspakajać choć część potrzeb naszym beneficjentom.

PATRONAT HONOROWY

1.Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski

PATRONAT MEDIALNY

  1. Radio
  2. Telewizja
  3. Portale włocławskie

TERMIN Olimpiady

9 czerwca 2018 roku godz. 9.00 – 15.00

MIEJSCE Olimpiady

Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek ( Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny we

Włocławku ul. Chopina 8)

START

W grach i zabawach ruchowych – dzieci i młodzież mogą brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej, również uczestnicy do 60 roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, natomiast po 61 roku życia zawodnicy wykonują 3 wybrane przez organizatora konkurencje.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

W lekkiej atletyce – dwubój lekkoatletyczny zawodnicy wybierają 2 konkurencje, które

dadzą sumę punktów.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa Ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE ORAZ GRACH I ZABAWACH

Grupa pierwsza: Dzieci sprawne i z niepełnosprawnością w wieku 7 – 12 lat (K/M)

Grupa druga : Młodzież sprawna i z niepełnosprawnością 13 – 18 lat (K/M)

Grupa trzecia: Pozostałe osoby z niepełnosprawnością (K/M)

Kobiety – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Mężczyźni – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Grupa czwarta – dysfunkcja kończyn – na wózkach inwalidzkich (K/M)

Grupa piąta – osoby niewidome i ociemniałe (K/M)

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK –2018

LEKKA ATLETYKA

Dla wszystkich CHĘTNYCH uczestników olimpiady z uwzględnieniem grup wiekowych

Zawodnicy 7 -12 lat; 13 – 18 lat

● bieg na dystansie 25 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● rzut piłką lekarską (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

Zawodnicy 19 -35 lat; 36 – 45 lat, 46 – 60 lat, powyżej 61 roku życia

bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 400 m (podział K/M)

● sztafeta 4×100 m (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

● pchnięcie kulą / kobiety – 3 kg, mężczyźni – 4 kg / (podział K/M)

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2018

GRY i ZABAWY

KONKURENCJE dla wszystkich uczestników olimpiady z uwzględnieniem grup

wiekowych:

Wszystkie konkurencje do 60 lat; powyżej 61 roku życia – 3 konkurencje wybrane przez

organizatora (oprócz na wózkach)

1 KONKURENCJA

1. Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone

rzutem do kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów (celny

rzut 1pkt). W tej konkurencji można zdobyć 2 punkty.

2 KONKURENCJA

2. Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik (3 razy)

Zawodnik wykonuje 3 próby, liczy się suma punktów z pięcio-ramiennika.

3 KONKURENCJA

3. Ustawione 4 pudła jeden za drugim, 3 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy

od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt . Ilość celnych rzutów stanowi ilość zdobytych

punktów. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

4 KONKURENCJA

4. Zbijanie figur (1 pkt za zbicie) zbijanie woreczkiem – (3 razy) Tak jak w kręglach.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

5 KONKURENCJA

5. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3

rzuty

6 KONKURENCJA

6. Slalom między płotkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 sek.

Ilość miniętych bramek stanowi ilość zdobytych pkt.

7 KONKURENCJA

7. Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłożu między pachołkami. Czas

trwania konkurencji 15 sek. Liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych

punktów.

8 KONKURENCJA

8. Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry

strzał zawodnik otrzymuje 1 punkt. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę

1.Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w lekkiej atletyce.

2. Zgłoszenia (listy imienne z rocznikiem i wypisaną konkurencją sportową) należy przesłać na adres: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl; lub tel. 781-786-701

3. Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 9.06.2018r., godz. 9.00 – 9.20)

NAGRODY

Przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w Olimpiadzie Hefajstosa,

Puchary, medale za miejsca na podium w dwuboju lekkoatletycznym z uwzględnieniem grup

wiekowych,

Puchary, medale za miejsca na podium w grach i zabawach z uwzględnieniem grup wiekowych,

Puchary za miejsca od I – V za masowość „Masowy udział”

Nagrody dla wszystkich uczestników Olimpiady Hefajstosa (koszulka z nadrukiem oraz medal za

uczestnictwa

KONTAKT

Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052

e-mail: b.schwarz@wp.pl

Zgłoś się na start 2018r.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy w

ŚWIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH i

SPRAWNYCH OSÓB

Z nami nie będziesz się nudzić

Tesco 2018

Decydujesz, pomagamy – IV edycja programu Tesco i Fundacji Tesco

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco wesprze inicjatywy na Twój projekt.

WSN „Eurointegracja” bierze udział w tym programie. W ostatnią sobotę członkowie stowarzyszenia walczyli o każdy żeton, który mógłby być wrzucony do specjalnej kapsuły. Kobietki przebrane były za piratki, odtańczyły 2 tańce pirackie, bawiły się z dziećmi na sportowo i w ten sposób zachęcały kupujących o wsparcie organizacji.

Kolorowe lato we Włocławku i na Rybnicy” –to projekt, który zrealizujemy jak wygramy nagrodę.

Naszym zamierzeniem jest integrować środowisko seniorów z grupą osób o różnych zainteresowaniach, pozycji intelektualnej, materialnej i chęci działającej. Be Active – Bądź aktywny i prowadź zdrowy styl życia – te hasła chcemy wyeksponować w naszym projekcie. Chcemy zachęcić do udziału wiele grup odbiorców jak również osoby niepełnosprawne. Chcemy zachęcić do wzięcia udziału w zajęciach sportowych, w konkursach, grach, śpiewie, tańcach co da możliwość oderwania się od codzienności. Zachęcić do spotkania poza domem, zmierzenia się ze swoja sprawnością i upewnienia się w swoich umiejętnościach i możliwościach tak fizycznych, ruchowych, jak i intelektualnych. Takie spotkania dadzą wielu starszym osobom poczucie, że jest się potrzebnym, przydatnym i że można drugiemu człowiekowi pomóc.

Chcemy zorganizować atrakcyjny – festyn w Ogrodach Rodzinnych Rybnica z programem dostosowanym do możliwości uczestników tego zadania, aby mogli przez chwilę zapomnieć o trudach pokonywania codziennej bariery różnych sytuacji, a tym samym normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Wszystkie działania przygotowane przez stowarzyszenie dla naszych beneficjentów wpłyną na godne uczestnictwo w ich życiu, na podniesienie ich własnej wartości, na odkrywanie po raz drugi swoich zainteresowań i pasji

W takim razie NIE ZWLEKAJ – GŁOSÓJ NA NAS na EUROINTEGRACJĘ.

Głos tylko do 4 czerwca 2018r w sklepach TESCO Włocławek.

ŚWIĘTO MATKI 2018

ŚWIĘTO MATKI – UCZCIŁA EUROINTEGRACJA

WSN „Eurointegracja” uczciła Dzień Matki 25 maja 2018r. Było to spotkanie wszystkich mam z naszego stowarzyszenia. W bardzo miłej i sympatycznej atmosferze przy kawce i ciasteczku spędziliśmy ten dzień, najpiękniejszy dzień w roku.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy to święto obchodzono w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym państwem europejskim, które wprowadziło dzień poświęcony matce była Austria. W polskim kalendarzu ŚWIĘTO MATKI pojawiło się w 1923 roku.

Na całym świecie uznaje się miłość matczyną za największy

rodzaj uczuciowych więzi. Kiedy jest nam źle wołamy mamę

wierząc, ze ona oddali od nas zło, czy cierpienie. Tak to Nasza

Ukochana Mama.