ZARZĄD WSN „EUROINTEGRACJA”2019

  1. JAN SCHWARZ PREZES STOWARZYSZENIA
  1. BARBARA SCHWARZ WICEPREZES STOWARZYSZENIA
  1. RYSZARD KOMOROWSKI WICEPREZES STOWARZYSZENIA
  1. ZOFIA WASIELEWSKA SKARBNIK STOWARZYSZENIA
  1. SŁAWOMIR UZNAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNEA

2019

  1. GRAŻYNA BARNAŚ PRZEWODNICZĄCA
  1. MARIA CHEREK – WICEPRZEWODNICZĄCA
  1. MARIA MARCINIAK CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ