Olimpiada Hefajstosa 2019

VI „Olimpiada Hefajstosa Włocławek 2019

Dla Osób Niepełnosprawnych”

Włocławek, 8 czerwca 2019r.(sobota)

godz. 9.00 – 15.00

VI Olimpiada Hefajstosa Włocławek” 2019 dla osób niepełnosprawnych to nie tylko zmagania sportowe, to będzie wspaniałe, urozmaicone pod każdym względem Święto Osób Niepełnosprawnych, którzy tego dnia będą mogli zmierzyć się z własnymi możliwościami i z innymi sportowcami, ale również razem z nimi bawić się, cieszyć się i śmiać.

I CEL I ZAŁOŻENIA Olimpiady

1. Upowszechnianie „sportu dla wszystkich”,

2. Aktywizacja środowisk niepełnosprawnych,

3. Rozwijanie specyficznych form kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych.

4. Integracja osób niepełnosprawnych,

5. Popularyzacja i edukacja olimpijska.

VI Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2019” będzie realizowana dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że zaproponowany program olimpiady znajdzie poparcie wśród startującej grupy osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do tego święta różne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne niepełnosprawne z Włocławka i gmin ościennych, a nawet z województwa kujawsko-pomorskiego i innych.

II ORGANIZATOR

1.Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12

III WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Urząd Miasta Włocławek

IV PATRONAT HONOROWY

1.Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski

V PATRONAT MEDIALNY

 1. Radio
 2. Telewizja
 3. Portale włocławskie

VI TERMIN Olimpiady

8 czerwca 2019 roku godz. 9.00 – 15.00

VII MIEJSCE Olimpiady

Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek ( Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny we Włocławku

ul. Chopina 8)

VIII WARUNKI UCZESTNICTWA Olimpiady – podmioty z niepełnosprawnością / orzeczenia o niepełnosprawności ksero/

1. Uczestnikami olimpiady mogą być osoby z niepełnosprawnością w stopniu: lekkim, umiarkowanym,

znacznym.

2. W olimpiadzie mogą uczestniczyć osoby zgłoszone oraz posiadający pisemną zgodę lekarza, na karcie

zgłoszenia lub w formie zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik bez okazania aktualnej zgody lekarza

nie będzie dopuszczony do udziału w olimpiadzie.

3. W turnieju wezmą udział: organizacje, stowarzyszenia, szkoły, domy pomocy, podmioty zrzeszające

osoby niepełnosprawne i inni niepełnosprawni z miasta Włocławek.

IX ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę

1.Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w lekkiej atletyce.

2. Zgłoszenia (listy imienne z rocznikiem i wypisaną konkurencją sportową) należy przesłać do 25 maja 2019 r. na adres: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl;

tel. 781-786-701 lub 782-500-052

3. Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 8.06.2019r., godz. 8.50. – 9.20)

X PRZEPISY SPORTOWE

 1. W skoku w dal z rozbiegu odbicie dowolne najlepiej z deski
 2. Zawodnicy nie muszą korzystać z bloków startowych w biegach krótkich
 3. Sztafeta 4 x 100 (K/M)

XI SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Reprezentacja powinna wystąpić w jednolitych strojach sportowych (odpowiednich do pogody)
 2. Zawodnicy startują na wózkach inwalidzkich (powinni posiadać własne wózki)
 3. Osoby towarzyszące będą usadowieni na trybunach
 4. Prosimy opiekunów ekip o dopilnowanie przywiezienia ze sobą transparentu z nazwą lub logo Stowarzyszenia itp.(prezentacja)
 5. Ekipy przyjeżdżają własnym transportem na swój koszt
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

XII GRY i ZABAWY – KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH Olimpiady / o kategorii wieku decyduje rok urodzenia

Dzieci i młodzież mogą brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej.

Uczestnicy do 60 roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, starsi zawodnicy (czyli 61 lat) wykonują 3 konkurencje. Liczy się najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Konkurencje wyznacza organizator.

XIII KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE ORAZ GRACH I ZABAWACH

● Grupa pierwsza: Dzieci z niepełnosprawnością w wieku 7 – 12 lat (K/M)

● Grupa druga : Młodzież z niepełnosprawnością 13 – 18 lat (K/M)

● Grupa trzecia: Pozostałe osoby z niepełnosprawnością (K/M)

Kobiety – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Mężczyźni – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

● Grupa czwarta – dysfunkcja kończyn – na wózkach inwalidzkich (K/M)

● Grupa piąta – osoby niewidome i ociemniałe (K/M)

XIV KONKURENCJE STARTOWE OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK –2019

LEKKA ATLETYKA – wybrać dwie konkurencje (dwubój lekkoatletyczny)

(załącznik nr 1 – podkreśl odpowiedni przedział lat i konkurencje, w których chcesz startować – dwie

konkurencje))

Dlawszystkich CHĘTNYCH uczestników olimpiady zuwzględnieniem grup wiekowych

Zawodnicy 7 -12 lat; 13 – 18 lat

● bieg na dystansie 25 m

● bieg na dystansie 50 m

● bieg na dystansie 100 m

● rzut piłką lekarską

● skok w dal z rozbiegu

Zawodnicy 19 -35 lat; 36 – 45 lat, 46 – 60 lat, powyżej 61 roku życia

bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 400 m (podział K/M)

● sztafeta 4×100 m (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

● pchnięcie kulą / kobiety – 3 kg, mężczyźni – 4 kg /

XV KONKURENCJE STARTOWE OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2019

GRY i ZABAWY

KONKURENCJE dla wszystkich uczestników olimpiady zuwzględnieniem grup wiekowych:

Wszystkie konkurencje do 60 lat; powyżej 61 roku życia – 3 konkurencje, (oprócz na wózkach)

1 KONKURENCJA

1.Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone rzutem do

kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów (celny rzut 1pkt).

W tej konkurencji można zdobyć 2 punkty.

2 KONKURENCJA

2.Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik (3 razy)

Zawodnik wykonuje 3 próby, liczy się suma punktów z pięcio-ramiennika.

3 KONKURENCJA

3.Ustawione 4 pudła jeden za drugim, 3 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy

od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt . W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

4 KONKURENCJA

4.Zbijanie figur (1 pkt za zbicie) zbijanie woreczkiem – (3 razy) Tak jak w kręglach.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

5 KONKURENCJA

5.Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty

6 KONKURENCJA

6.Slalom między płotkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 sek.

Ilość miniętych bramek stanowi ilość zdobytych pkt.

7 KONKURENCJA

7.Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłożu między pachołkami. Czas

trwania konkurencji 15 sek. Liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych punktów.

8 KONKURENCJA

8.Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry

strzał zawodnik otrzymuje 1 punkt. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

Grupa IV konkurencje dla zawodników na wózkach K/M

1. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty

2. Rzuty woreczkami do ustawionego na podłożu kosza – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 pkt

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

3. Rzuty – 3 razy lotkami do tarczy. Liczy się suma zdobytych pkt z tablicy.

Grupa V konkurencje dla zawodników ociemniałych i słabowidzących K/M

1. Rzut piłką do udźwiękowionego kosza – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 punkt. W tej konkurencji można

zdobyć 3 punkty.

2. Rzuty woreczkiem do ustawionego na podłożu kosza (dźwięk) – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 pkt.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

3. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty

XVI NAGRODY

● Przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w Olimpiadzie Hefajstosa,

● Puchary, medale za miejsca na podium w dwuboju lekkoatletycznym z uwzględnieniem grup wiekowych,

● Puchary, medale za miejsca na podium w grach i zabawach z uwzględnieniem grup wiekowych,

● Puchary za miejsca od I – V za masowość „Masowy udział”

● Nagrody dla wszystkich uczestników Olimpiady Hefajstosa (koszulka z nadrukiem oraz medal za

uczestnictwo)

Mogą nastąpić zmiany w podanym regulaminie konkurencji.

KONTAKT

VI „Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2019” dla Osób Niepełnosprawnych.

Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052

e-mail: b.schwarz@wp.pl(załącznik nr 1 – podkreśl odpowiedni przedział lat

i konkurencje, w których chcesz startować – dwie konkurencje)

Zgłoś się na start do 25 maja 2019r.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy

w ŚWIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z nami będzie dobra zabawa!

OCZEKUJEMY!