Sport Łączy Pokolenia – OLIMPIADA Hefajstosa

 

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa”

Sfinansowano ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

Sfinansowano ze środków Gminy Miasta Włocławek

Cele projektu
1. Zwiększenie aktywności fizycznej osób seniorów, dzieci i młodzieży, która ma przyczynić się do budowania integracji wewnątrz i międzypokoleniowej
2. Podniesienie własnej sprawności fizycznej poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje sportowe, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. Wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz integracja ze społecznością lokalną poprzez wspólny udział turniejach sportowych

4. Zwiększenie rodzajów form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji

5.Popularyzacja i edukacja olimpijska. Edukacja permanentna.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” przypada w szczególnym momencie. Jest organizowana w roku 2018, tj. w roku, w którym przypada setna rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sportowcy pełnosprawni i niepełnosprawni pragną uczcić ten historyczny i patriotyczny moment. Podniosłym akcentem będzie odegranie i zaśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich uczestników olimpiady. W defiladzie sportowcy będą wymachiwać chorągiewkami o barwach biało-czerwonych. W kulminacji otwarcia zostaną wypuszczone balony w kolorach Niepodległej Polski. Oczywiście Stadion Piłkarsko-lekkoatletyczny, na którym przeprowadzone zostaną zawody również będzie oflagowany barwami biało-czerwonymi. To będzie wspaniałe, urozmaicone pod każdym względem Święto Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych, którzy oprócz zmagań sportowych tego dnia, będą mogli zmierzyć się z własnymi możliwościami i z innymi sportowcami, ale również razem z nimi bawić się, cieszyć się i śmiać.

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” będzie realizowana dla wszystkich z miasta Włocławek, (zawodnicy- trenerzy, opiekunowie, rodzice, zaproszeni goście, społeczeństwo lokalne, wolontariusze oraz sędziowie).

Będzie to wielkie wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że zaproponowany program olimpiady (nieco zmieniony w stosunku do lat poprzednich) znajdzie poparcie wśród startującej grupy osób, chcemy go bardziej urozmaicić i uatrakcyjnić. Zaprosimy do tego święta różne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby sprawne i niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne niepełnosprawne z Włocławka.

Organizatorzy ”Eurointegracja” przewidują konkurencje lekkoatletyczne takie jak: skoki, biegi i rzuty oraz gry i zabawy ruchowe dla osób, które nie będą się widziały w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencje są tak przygotowane, że każda z osób niepełnosprawnych biorąca udział w olimpiadzie będzie mogła uczestniczyć przynajmniej w jednej konkurencji lekkoatletycznej lub w grach i zabawach. Każdy zawodnik otrzyma medal, upominek za udział w olimpiadzie. Najlepsi stanął na podium, zostaną wręczone im puchary oraz medale (złoto, srebro i brąz).

Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych powoduje, że wciąż osoba niepełnosprawna jawi się jako osoba słaba, wycofana, kojarzona raczej z niepowodzeniem, wzbudzająca litość, jako mniej zaradna życiowo, często odrzucona i osamotniona. Niestety nadal w dzisiejszym świecie można spotkać się z takim postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że czasem osoby niepełnosprawne po prostu potrzebują pomocy, wsparcia jak każdy człowiek w pełni sprawny. Jak każdy człowiek osoba niepełnosprawna ma swoje marzenia i potrzeby samorealizacji, uznania, przynależności społecznej. Skutkiem niezaspokojonych potrzeb jest alienacja społeczna osób niepełnosprawnych, frustracje, depresje. Dlatego WSN „Eurointegracja” wychodzi naprzeciw tym sytuacjom i stara się zaspakajać choć część potrzeb naszym beneficjentom.

PATRONAT HONOROWY

1.Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski

PATRONAT MEDIALNY

  1. Radio
  2. Telewizja
  3. Portale włocławskie

TERMIN Olimpiady

9 czerwca 2018 roku godz. 9.00 – 15.00

MIEJSCE Olimpiady

Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek ( Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny we

Włocławku ul. Chopina 8)

START

W grach i zabawach ruchowych – dzieci i młodzież mogą brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej, również uczestnicy do 60 roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, natomiast po 61 roku życia zawodnicy wykonują 3 wybrane przez organizatora konkurencje.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

W lekkiej atletyce – dwubój lekkoatletyczny zawodnicy wybierają 2 konkurencje, które

dadzą sumę punktów.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa Ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE ORAZ GRACH I ZABAWACH

Grupa pierwsza: Dzieci sprawne i z niepełnosprawnością w wieku 7 – 12 lat (K/M)

Grupa druga : Młodzież sprawna i z niepełnosprawnością 13 – 18 lat (K/M)

Grupa trzecia: Pozostałe osoby z niepełnosprawnością (K/M)

Kobiety – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Mężczyźni – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Grupa czwarta – dysfunkcja kończyn – na wózkach inwalidzkich (K/M)

Grupa piąta – osoby niewidome i ociemniałe (K/M)

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK –2018

LEKKA ATLETYKA

Dla wszystkich CHĘTNYCH uczestników olimpiady z uwzględnieniem grup wiekowych

Zawodnicy 7 -12 lat; 13 – 18 lat

● bieg na dystansie 25 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● rzut piłką lekarską (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

Zawodnicy 19 -35 lat; 36 – 45 lat, 46 – 60 lat, powyżej 61 roku życia

bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 400 m (podział K/M)

● sztafeta 4×100 m (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

● pchnięcie kulą / kobiety – 3 kg, mężczyźni – 4 kg / (podział K/M)

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2018

GRY i ZABAWY

KONKURENCJE dla wszystkich uczestników olimpiady z uwzględnieniem grup

wiekowych:

Wszystkie konkurencje do 60 lat; powyżej 61 roku życia – 3 konkurencje wybrane przez

organizatora (oprócz na wózkach)

1 KONKURENCJA

1. Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone

rzutem do kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów (celny

rzut 1pkt). W tej konkurencji można zdobyć 2 punkty.

2 KONKURENCJA

2. Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik (3 razy)

Zawodnik wykonuje 3 próby, liczy się suma punktów z pięcio-ramiennika.

3 KONKURENCJA

3. Ustawione 4 pudła jeden za drugim, 3 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy

od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt . Ilość celnych rzutów stanowi ilość zdobytych

punktów. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

4 KONKURENCJA

4. Zbijanie figur (1 pkt za zbicie) zbijanie woreczkiem – (3 razy) Tak jak w kręglach.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

5 KONKURENCJA

5. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3

rzuty

6 KONKURENCJA

6. Slalom między płotkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 sek.

Ilość miniętych bramek stanowi ilość zdobytych pkt.

7 KONKURENCJA

7. Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłożu między pachołkami. Czas

trwania konkurencji 15 sek. Liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych

punktów.

8 KONKURENCJA

8. Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry

strzał zawodnik otrzymuje 1 punkt. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę

1.Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w lekkiej atletyce.

2. Zgłoszenia (listy imienne z rocznikiem i wypisaną konkurencją sportową) należy przesłać na adres: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl; lub tel. 781-786-701

3. Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 9.06.2018r., godz. 9.00 – 9.20)

NAGRODY

Przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w Olimpiadzie Hefajstosa,

Puchary, medale za miejsca na podium w dwuboju lekkoatletycznym z uwzględnieniem grup

wiekowych,

Puchary, medale za miejsca na podium w grach i zabawach z uwzględnieniem grup wiekowych,

Puchary za miejsca od I – V za masowość „Masowy udział”

Nagrody dla wszystkich uczestników Olimpiady Hefajstosa (koszulka z nadrukiem oraz medal za

uczestnictwa

KONTAKT

Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052

e-mail: b.schwarz@wp.pl

Zgłoś się na start 2018r.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy w

ŚWIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH i

SPRAWNYCH OSÓB

Z nami nie będziesz się nudzić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *