ZARZĄD WSN „EUROINTEGRACJA”2019

  1. JAN SCHWARZ PREZES STOWARZYSZENIA
  1. BARBARA SCHWARZ WICEPREZES STOWARZYSZENIA
  1. RYSZARD KOMOROWSKI WICEPREZES STOWARZYSZENIA
  1. ZOFIA WASIELEWSKA SKARBNIK STOWARZYSZENIA
  1. SŁAWOMIR UZNAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNEA

2019

  1. GRAŻYNA BARNAŚ PRZEWODNICZĄCA
  1. MARIA CHEREK – WICEPRZEWODNICZĄCA
  1. MARIA MARCINIAK CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Wizja
Dążymy do tego, aby własną postawą i działaniami pokazywać osobom niepełnosprawnym, że marzenia są możliwe do ich realizowania.
 

Misja
Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca 

otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, 
a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne. 

 
Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne. Łączymy się ze wszystkimi, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu i ze wszystkich sił pragną uczestniczyć w życiu społecznym.
 


Realizujemy wiele cennych zadań i inicjatyw m.in: 

 
Organizacja imprez sportowych, organizacja obozów, pikników, prowadzenie zajęć z rehabilitacji, organizacja wycieczek turystycznych krótszych i dłuższych.  Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizacja również spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie, organizacja spotkań wigilijnych, wielkanocnych oraz okolicznościowych. 

Wielokrotnie w naszych zadaniach biorą udział rodziny, przyjaciele i społeczność Włocławka oraz wszyscy chętni z terenu miasta i gminy, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, aktywność ruchową, a ponadto bezpośrednio zaspokoić swoje potrzeby, wypełnić swój wolny czas przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości. O nas
Głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.