Ostatnie projekty cieszące się dużą frekwencją i aprobatą:

 

Realizujemy wiele cennych zadań i inicjatyw m.in: 

Organizacja imprez sportowych, organizacja obozów, pikników, prowadzenie zajęć z rehabilitacji, organizacja wycieczek turystycznych krótszych i dłuższych.  Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizacja również spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie, organizacja spotkań wigilijnych, wielkanocnych oraz okolicznościowych. 

Wielokrotnie w naszych zadaniach biorą udział rodziny, przyjaciele i społeczność Włocławka oraz wszyscy chętni z terenu miasta i gminy, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, aktywność ruchową, a ponadto bezpośrednio zaspokoić swoje potrzeby, wypełnić swój wolny czas przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości. 

 

 

Ostatnie projekty cieszące się dużą frekwencją i aprobatą: 

1./ „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.  

     2./ Organizacja XV Edycji Rozgrywek Włocławskiej Ligii Koszykówki  

          Amatorskiej, 

     3./ Imprezy Rekreacyjno-Sportowe – IX Turniej Integracyjno-Sportowy  

          Osób Niepełnosprawnych” pn. Piracki Turniej Integracyjno-Sportowy 

          Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych”   

     4./ „Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom” projekt skierowany dla osób  

          niepełnosprawnych 

     5./ „Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie” – projekt skierowany dla osób  

          niepełnosprawnych 

     6./ „Sztuka i Ja” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych 

     7./ „Dasz sobie radę” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych 

     8./ „Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2017”    

     9./ ”Kolorowe Sportowe Szaleństwo dla Ciebie i dla Mnie” 

    10./  „Żyję zdrowo i sportowo – Ja i TY”  

Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018

Ogłoszenie 

 W dniu 9 stycznia 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 

w Sali Konferencyjnej na Stadionie 

odbędzie się 

 Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 WSN „EUROINTEGRACJA” 

Rozpoczynamy Nowy 2018 Rok 

Rok nowych wyzwań i pomysłów 

Rok nowych ofert konkursowych 

 Serdecznie zapraszamy Zarząd Stowarzyszenia