Olimpiada Hefajstosa 2019

VI „Olimpiada Hefajstosa Włocławek 2019

Dla Osób Niepełnosprawnych”

Włocławek, 8 czerwca 2019r.(sobota)

godz. 9.00 – 15.00

VI Olimpiada Hefajstosa Włocławek” 2019 dla osób niepełnosprawnych to nie tylko zmagania sportowe, to będzie wspaniałe, urozmaicone pod każdym względem Święto Osób Niepełnosprawnych, którzy tego dnia będą mogli zmierzyć się z własnymi możliwościami i z innymi sportowcami, ale również razem z nimi bawić się, cieszyć się i śmiać.

I CEL I ZAŁOŻENIA Olimpiady

1. Upowszechnianie „sportu dla wszystkich”,

2. Aktywizacja środowisk niepełnosprawnych,

3. Rozwijanie specyficznych form kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych.

4. Integracja osób niepełnosprawnych,

5. Popularyzacja i edukacja olimpijska.

VI Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2019” będzie realizowana dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że zaproponowany program olimpiady znajdzie poparcie wśród startującej grupy osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do tego święta różne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne niepełnosprawne z Włocławka i gmin ościennych, a nawet z województwa kujawsko-pomorskiego i innych.

II ORGANIZATOR

1.Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12

III WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Urząd Miasta Włocławek

IV PATRONAT HONOROWY

1.Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski

V PATRONAT MEDIALNY

 1. Radio
 2. Telewizja
 3. Portale włocławskie

VI TERMIN Olimpiady

8 czerwca 2019 roku godz. 9.00 – 15.00

VII MIEJSCE Olimpiady

Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek ( Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny we Włocławku

ul. Chopina 8)

VIII WARUNKI UCZESTNICTWA Olimpiady – podmioty z niepełnosprawnością / orzeczenia o niepełnosprawności ksero/

1. Uczestnikami olimpiady mogą być osoby z niepełnosprawnością w stopniu: lekkim, umiarkowanym,

znacznym.

2. W olimpiadzie mogą uczestniczyć osoby zgłoszone oraz posiadający pisemną zgodę lekarza, na karcie

zgłoszenia lub w formie zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik bez okazania aktualnej zgody lekarza

nie będzie dopuszczony do udziału w olimpiadzie.

3. W turnieju wezmą udział: organizacje, stowarzyszenia, szkoły, domy pomocy, podmioty zrzeszające

osoby niepełnosprawne i inni niepełnosprawni z miasta Włocławek.

IX ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę

1.Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w lekkiej atletyce.

2. Zgłoszenia (listy imienne z rocznikiem i wypisaną konkurencją sportową) należy przesłać do 25 maja 2019 r. na adres: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl;

tel. 781-786-701 lub 782-500-052

3. Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 8.06.2019r., godz. 8.50. – 9.20)

X PRZEPISY SPORTOWE

 1. W skoku w dal z rozbiegu odbicie dowolne najlepiej z deski
 2. Zawodnicy nie muszą korzystać z bloków startowych w biegach krótkich
 3. Sztafeta 4 x 100 (K/M)

XI SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Reprezentacja powinna wystąpić w jednolitych strojach sportowych (odpowiednich do pogody)
 2. Zawodnicy startują na wózkach inwalidzkich (powinni posiadać własne wózki)
 3. Osoby towarzyszące będą usadowieni na trybunach
 4. Prosimy opiekunów ekip o dopilnowanie przywiezienia ze sobą transparentu z nazwą lub logo Stowarzyszenia itp.(prezentacja)
 5. Ekipy przyjeżdżają własnym transportem na swój koszt
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

XII GRY i ZABAWY – KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH Olimpiady / o kategorii wieku decyduje rok urodzenia

Dzieci i młodzież mogą brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej.

Uczestnicy do 60 roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, starsi zawodnicy (czyli 61 lat) wykonują 3 konkurencje. Liczy się najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Konkurencje wyznacza organizator.

XIII KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE ORAZ GRACH I ZABAWACH

● Grupa pierwsza: Dzieci z niepełnosprawnością w wieku 7 – 12 lat (K/M)

● Grupa druga : Młodzież z niepełnosprawnością 13 – 18 lat (K/M)

● Grupa trzecia: Pozostałe osoby z niepełnosprawnością (K/M)

Kobiety – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

Mężczyźni – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

● Grupa czwarta – dysfunkcja kończyn – na wózkach inwalidzkich (K/M)

● Grupa piąta – osoby niewidome i ociemniałe (K/M)

XIV KONKURENCJE STARTOWE OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK –2019

LEKKA ATLETYKA – wybrać dwie konkurencje (dwubój lekkoatletyczny)

(załącznik nr 1 – podkreśl odpowiedni przedział lat i konkurencje, w których chcesz startować – dwie

konkurencje))

Dlawszystkich CHĘTNYCH uczestników olimpiady zuwzględnieniem grup wiekowych

Zawodnicy 7 -12 lat; 13 – 18 lat

● bieg na dystansie 25 m

● bieg na dystansie 50 m

● bieg na dystansie 100 m

● rzut piłką lekarską

● skok w dal z rozbiegu

Zawodnicy 19 -35 lat; 36 – 45 lat, 46 – 60 lat, powyżej 61 roku życia

bieg na dystansie 50 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)

● bieg na dystansie 400 m (podział K/M)

● sztafeta 4×100 m (podział K/M)

● skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

● pchnięcie kulą / kobiety – 3 kg, mężczyźni – 4 kg /

XV KONKURENCJE STARTOWE OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2019

GRY i ZABAWY

KONKURENCJE dla wszystkich uczestników olimpiady zuwzględnieniem grup wiekowych:

Wszystkie konkurencje do 60 lat; powyżej 61 roku życia – 3 konkurencje, (oprócz na wózkach)

1 KONKURENCJA

1.Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone rzutem do

kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów (celny rzut 1pkt).

W tej konkurencji można zdobyć 2 punkty.

2 KONKURENCJA

2.Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik (3 razy)

Zawodnik wykonuje 3 próby, liczy się suma punktów z pięcio-ramiennika.

3 KONKURENCJA

3.Ustawione 4 pudła jeden za drugim, 3 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy

od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt . W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

4 KONKURENCJA

4.Zbijanie figur (1 pkt za zbicie) zbijanie woreczkiem – (3 razy) Tak jak w kręglach.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

5 KONKURENCJA

5.Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty

6 KONKURENCJA

6.Slalom między płotkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 sek.

Ilość miniętych bramek stanowi ilość zdobytych pkt.

7 KONKURENCJA

7.Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłożu między pachołkami. Czas

trwania konkurencji 15 sek. Liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych punktów.

8 KONKURENCJA

8.Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry

strzał zawodnik otrzymuje 1 punkt. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

Grupa IV konkurencje dla zawodników na wózkach K/M

1. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty

2. Rzuty woreczkami do ustawionego na podłożu kosza – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 pkt

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

3. Rzuty – 3 razy lotkami do tarczy. Liczy się suma zdobytych pkt z tablicy.

Grupa V konkurencje dla zawodników ociemniałych i słabowidzących K/M

1. Rzut piłką do udźwiękowionego kosza – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 punkt. W tej konkurencji można

zdobyć 3 punkty.

2. Rzuty woreczkiem do ustawionego na podłożu kosza (dźwięk) – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 pkt.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

3. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty

XVI NAGRODY

● Przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w Olimpiadzie Hefajstosa,

● Puchary, medale za miejsca na podium w dwuboju lekkoatletycznym z uwzględnieniem grup wiekowych,

● Puchary, medale za miejsca na podium w grach i zabawach z uwzględnieniem grup wiekowych,

● Puchary za miejsca od I – V za masowość „Masowy udział”

● Nagrody dla wszystkich uczestników Olimpiady Hefajstosa (koszulka z nadrukiem oraz medal za

uczestnictwo)

Mogą nastąpić zmiany w podanym regulaminie konkurencji.

KONTAKT

VI „Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2019” dla Osób Niepełnosprawnych.

Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052

e-mail: b.schwarz@wp.pl(załącznik nr 1 – podkreśl odpowiedni przedział lat

i konkurencje, w których chcesz startować – dwie konkurencje)

Zgłoś się na start do 25 maja 2019r.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy

w ŚWIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z nami będzie dobra zabawa!

OCZEKUJEMY!

Pismo dla wszystkich Stowarzyszeń 2019

Włocławek, dnia 17.04.2019

Szanowni Państwo!

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” Włocławek wspólnie z organizatorami zaprasza do wzięcia udziału w:

VI „Olimpiadzie Hefajstosa Włocławek – 2019”, która odbędzie się na Miejskim Stadionie OSiR Włocławek w dniu 8.06.2019r. (sobota) godz. 9.00 – 15.00 dla osób niepełnosprawnych z miasta Włocławek, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych.

Zapraszamy do udziału w olimpiadzie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w/w sportowych zmaganiach tel. 781-786-701 lub 782-500-052 , e-mail: b.schwarz@wp.pl, natomiast listy z nazwiskami, rokiem urodzenia i wybraną dyscypliną lub konkurencją sportowądo 25 maja 2019r.

Impreza nasza jest bezpłatna, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdów. Zapewniamy posiłek dla zawodników i opiekunów.

Państwa uczestnictwo jest bardzo mile widziane, spowoduje większą więź i integrację działających Stowarzyszeń oraz placówek osób niepełnosprawnych na terenie naszego województwa.

Mamy nadzieję, że start w Olimpiadzie Hefajstosa przyczynieni się do uśmiechu i zadowolenia oraz będzie wspaniałym ŚWIĘTEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Z poważaniem

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

ul. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek – NIP: 888-311-94-35

Santander Bank Polska I Oddział, ul. Kościuszki 6, 87-800 Włocławek

Nr konta: 38 1090 1519 0000 0001 3397 5282

Zgłoś do udziału

Zgłoś się na start do 25 maja 2019r.

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy w ŚWIĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z nami będzie dobra zabawa!

OCZEKUJEMY!

Zebranie Członków Stowarzyszenia

OGŁOSZENIE

WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „EUROINTEGRACJA”

informuje Zebranie Członków Stowarzyszenia

odbędzie się

14 maja (wtorek) 2019 roku

o godzinie 16.00

w Sali Konferencyjnej mieszczącej się

w budynku głównym stadionu

we Włocławku

ul. Chopina 8

ZAPRASZAMY

ZARZĄD WSN „EUROINTEGRACJA”2019

 1. JAN SCHWARZ PREZES STOWARZYSZENIA
 1. BARBARA SCHWARZ WICEPREZES STOWARZYSZENIA
 1. RYSZARD KOMOROWSKI WICEPREZES STOWARZYSZENIA
 1. ZOFIA WASIELEWSKA SKARBNIK STOWARZYSZENIA
 1. SŁAWOMIR UZNAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNEA

2019

 1. GRAŻYNA BARNAŚ PRZEWODNICZĄCA
 1. MARIA CHEREK – WICEPRZEWODNICZĄCA
 1. MARIA MARCINIAK CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ