Ks. Jan Twardowski
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

Ostatnie pożegnanie
Jednej nicości płomień nas spopiela
więc nie mów żegnaj tylko do widzenia
płaszczem ciemności jedna skryje ziemia
więc nie mów żegnaj tylko do widzenia

Żegnamy naszego Przyjaciela
Mariana Piernikowskiego
Spoczywaj w pokoju.
WSN „Eurointegracja”