1 sierpnia święto

Przygoda z  WSN „Eurointegracją” 

W dniu 3 sierpnia 2020r. WSN „Eurointegracja” zorganizowała dla swoich członków spotkanie na Przystani Wiślanej „Bosmanat”.  

Spotkanie to poświęcone w pierwszej części  Narodowemu Dniu Pamięci Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 – był to montaż słowno – muzyczny. 

Druga część spotkania przebiegała zabawowo, podczas której odbyły się zadania muzyczne,  a nawet taneczne. Następnie rozpalono ognisko i były pieczone kiełbaski z grilla.  

Dziękujemy za uczestnictwo w naszym  spotkaniu Panu Markowi Wojtkowskiemu Prezydentowi Miasta Włocławek z małżonką oraz Zastępcy Prezydenta Pani Domiceli Kopaczewskiej . Gościem był również Prezes Stowarzyszenia Seniora „Nasz Dom”  Pan Mirosław Pietrusiński      

Pomimo deszczowej pogody spotkanie udało się i fajnie się wszyscy bawili. Dziękujemy naszym członkom za wspólne przebywanie i wspólną integrację. 

1 sierpnia 

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

https://www.kalendarzswiat.pl/media/images/holidays/dzien_pamieci_powstania_warszawskiego.jpg

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego  

jest polskim świętem państwowym, obchodzonym corocznie od 2010 roku.  

Święto zostało ustanowione w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy w obronie kraju walczyli o wyzwolenie stolicy sprzeciwiając się okupacji niemieckiej oraz zagrażającej Polsce niewoli sowieckiej. 

Działania zbrojne zorganizowano w ramach akcji “Burza”. Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Do Powstania, oprócz jednostek AK, przystąpili członkowie pozostałych organizacji podziemnych, tj. Narodowe Siły Zbrojne, komunistyczna Armia Ludowa, Polska Armia Ludowa oraz Korpus Bezpieczeństwa. Armia Krajowa ujawniła wówczas oficjalną działalność struktur Polskiego Państwa Podziemnego. 

Powstanie trwało 63 dni, aż do kapitulacji w dniu 3 października 1944 r.  

W trakcie walk straty po stronie wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło lub zaginęło również od około 150 do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Również straty materialne były ogromne, w wyniku ostrzału artyleryjskiego, nalotów i wyburzania przez oddziały niemieckie zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. 

]

Sprawozdanie kręgli klasycznych Brodnica 2020

Wycieczka sportowo-rekreacyjna na  

TURNIEJ KRĘGLI KLASYCZNYCH  

 dla W.S.N. „Eurointegracja” 

20 lipca 2020r. Brodnica   

20.07.2020 grupa 45 osobowa „Eurointegracji” walczyła w turnieju o najlepsze lokaty kręgli klasycznych na kręgielni w Brodnicy. Mogliśmy w ten sposób zrealizować zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Cele, które postawiliśmy przed sobą w pełni zostały zrealizowane. Doskonała zabawa, rywalizacja i wspaniałe humory dopisały nam podczas turnieju. Dziękujemy wszystkim za postawę fair-play i postawę godną sportowca. Cała grupa walczyła w turnieju, wszyscy byli zwycięzcami. Dziękujemy również rodzicom dzieci i młodzieży ON za pomoc, wspieranie startujących pociech.  

Najlepsze wyniki w kręgle klasyczne w Brodnicy 

Kobiety 

I miejsce – Stokwisz Elżbieta 

II miejsce – Szymakowska Monika 

III miejsce – Wasielewska Zofia  

IV miejsce – Komorowska Barbara 

V miejsce – Komorowska Monika 

                  Mężczyźni 

I miejsce – Marciniak Andrzej 

II miejsce – Kutarba Wiesław 

III miejsce – Barnaś Marcin 

IV miejsce – Cherek Sebastian 

V miejsce – Olkiewicz Andrzej 

Dziękuję również wszystkim sędziom za sprawną organizację turnieju. 

Dziękujemy za dofinansowanie zadania – Urządu Miasta Włocławek Wydział Sportu i Turystyki   

                                                        Zarząd WSN „Eurointegracja” Włocławek 

Sprawozdanie 2019

Działalności  statutowej

W.S.N. „Eurointegracja” Włocławek 

za 2019 roku

Sprawozdanie   Działalności  statutowej 
W.S.N. „Eurointegracja” Włocławek za 2019 roku 

Lp. Data Treść 
  1.   styczeń 2019  Udział  Zarządu i członków Stowarzyszenia w XIV Koncercie Wielu Serc  zorganizowanym przez OLIGO  
     2.  15 styczeń 2019 Zebranie Zarządu – podziękowanie członkom Zarządu Stowarzyszenia za pracę społeczną w minionym okresie oraz członkom Stowarzyszenia Rozdanie medali i czekolad 
3. 02.01.2019 – 15.12.2019 „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji sparingów, meczy kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz udział  we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe” Tytuł zadania: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. ZAWODY 1/ Turniej Bowlingowy (Włocławek) dla członków Eurointegracji na Kręgielni Sportbowling we Włocławku uczestniczyło 40 osób 2/  Zawody w kręgle klasyczne (Brodnica) – uczestniczyło  49 osób        27-28 czerwca 2019r. Brodnica – Rypin  (wycieczka sportowo-rekreacyjna) RYPIN – warsztaty edukacyjne  w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 49 osób  3/ Turniej na wesoło „Mama z rodziną na bowlingu    27 .05.2019    uczestniczyło 30 osób  5/ XVIII Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – udział naszego Stowarzyszenia – 48 osób – 14.09.2019 
4. 22.02.2019 Bal Walentynkowy pn. „To serduszko jest tylko dla Ciecie” w Restauracji pod Kogutem 
5. 8.03.2019 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji RIVERSAID – życzenia i wspólny obiad 
6. 7.04.2019 Spotkanie Wielkanocne Restauracja „pod Kogutem” – uczestniczyło 100 osób 
7. 26.04.2019 Prezentacje Twórczości osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie” w wykonaniu Grupy Teatralnej EURO  „Wesoły Pociąg” ( 50 osób na scenie) 
8. 27.05.2019 – 23.03.2020 IV Edycja konkursu Grantowego FUNDACJI „Anwil dla Włocławka” Ocalić od zapomnienia pn.” Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom”- uczestniczyło 200 osób 1)  Warsztaty wokalne przygotowujące występ „Pieśni patriotycznych”, które zakończone zostaną wspólnym śpiewem  „Śpiewamy pieśni patriotyczne”. 2) Warsztaty taneczne –  nauka tańca narodowego „Poloneza” 3) Realizacja etapów – spacerkiem po Włocławku  < zwiedzania muzeów – Muzeum Etnograficzne ul. Bulwary im.  4) Przeprowadzenie typowej lekcji historii  II Liceum Ogólnokształcącym i. Mikołaja Kopernika, ul. Urocza 3 – udział naszych beneficjentów 5) Wystawa plastyczna – wystawa pamiątek rodzinnych „Pamiątki z dawnych lat”  6) Wystawa fotograficzna  pn. ”Mój Włocławek – Tylko Mój”. 
9. 9.06.2019 Organizacja  VI  Olimpiady Hefajstosa Włocławek – 2019   dla osób niepełnosprawnych – uczestniczyło 420 osób z Włocławka i  woj. Kujawsko-pomorskiego  
  10.    02.01. 2019 do 15.12.2019             Urząd Miasta Włocławek   Biuro Sportu  i Turystyki-realizacja zadania : „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Włocławek ”. Tytuł zadania: „Organizacja XIV edycji rozgrywek Włocławskiej Ligii Koszykówki Amatorskiej,  1/Przeprowadzone turnieje koszykówki WLKA 02.01.2019 – 30.06.2019 – udział 300 osób  2/Impreza Rekreacyjno-Sportowa   –  IX Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych” Turniej Patriotyczny dla  osób niepełnosprawnych miasta Włocławek   9.11.2019     udział 200 osób  
 11.    01.02.2019  do 15.12.2019   Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej  „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”  Zad.7 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym min. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.  Tytuł zadania: „ Chcę być zaakceptowany przez grupę” 1/ Warsztaty muzyczno-rytmiczno-taneczne z instruktorem Maciejem Mielczarskim i Grzegorzem Augustynowiczem (Występ na scenie Browar B w Prezentacjach Twórczości Mój świat – w spektaklu „Wesoły Pociąg” 2/  Zajęcia – basen Delfin 3/ Warsztaty techniczno-plastyczne (przygotowanie stroików na kiermasz wielkanocny) 4/ Wycieczka do Torunia ( Muzeum Piernika – warsztaty, Planetarium) 5/ Zajęcia dla dzieci i młodzieży – zajęcia biblioteczne, zajęcia w świetlicy – malowanie, nakrywanie stołów, czytanie bajek itp.  – odpowiedzialna Zofia Wasielewska  6/ „Spotkanie Wigilijne”  dla członków Stowarzyszenia (częściowa refundacja z tego projektu) 
12. 2. 04.2019 do 15.12.2019 Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Zadanie pn. „Moja pasja – moje życie” 1/ Warsztaty artystyczno-rękodzielnicze prowadzone pod kierunkiem Irminy Kminikowskiej, Wiesławy Floryńskiej i Joanny Szatkowskiej  2/ Spotkanie Wigilijne – przeznaczona część finansowa  na to zadanie, (zakup czekolad, figurek z Mikołajem   
13. 01.04.2019 do 15.12.2019 Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej –  realizacja zadania: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  Tytuł zadania: „Mimo choroby żyj normalnie” 01.04.2019 do 15.12.2019 1/ Zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające  na basenie – ACTIVCENTRUM  2/ Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjne  na Sali gim. – ACTIVCENTRUM 2/ Warsztaty z muzykoterapii (śpiew) – z instruktorem Grzegorzem Augustynowiczem  3/ Warsztaty kulinarne  – IILO  4/ Warsztaty taneczne – z instruktorem Maciejem Mielczarkiem  w CK Browarze B  
14.  14.06.2019 Piknik Wolontariatu – nad Jeziorem Czarnym – zorganizowanym przez WCOPiW  –  udział 
 15. Cały rok 2019 Pisanie projektów, spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i innymi, reprezentowanie Stowarzyszenia w mieście. 
 16.   2.06.2019 Udział  w X Plenerze Malarskim ON zorganizowanym przez OLIGO 
 17.  7.04. 2019r. Święto Żuru Kujawskiego – X Jubileuszowy  Konkurs ŻURU KUJAWSKIEGO udział naszego Stowarzyszenia  w konkursie oraz w sprzedaży wypieków 
 18.  2 maja 2019r.  Udział członków Stowarzyszenia w Święcie Flagi  – uczestniczyły 23 osoby 
 19.  13-14.04.2019r.  Kiermasz Wielkanocny  Plac Wolności – pokaz i sprzedaż stroików wielkanocnych na cele statutowe stowarzyszenia   
20. 4- 5- 6 października 2019 Wycieczka  turystyczno-rekreacyjna do Poznania- Kórnika- Rogalina –Pobiedziska i Gniezna 
21. 1.06.2019 – 30.11.2019 Zadanie  Aktywizacja społeczna seniorów, organizacja imprez integracyjnych, popularyzujących różne formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego celem ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego pn. „Biesiada nie zna granic” w wykonaniu eurointegracji, III Wieku i zespołu Marcina Majewskiego  
22. Przez cały rok 2019 Dbanie o świetlicę, sprzątanie, uaktualnianie tablic informacyjnych  
23. Przez cały rok 2019 Kontynuacja prac, redagowanie tekstów do  kroniki stowarzyszenia, prowadzenie kroniki 
24.  5.07.2019  Wyjazd na baseny termalne do Uniejowa – 49 osób 
25.  Przez cały rok 2019 Dokumentacja  zdjęciowa różnych spotkań, wyjazdów itp. – obróbka zdjęciowa i przekaz na płytce – Marek Cieślakiewicz 
 26. 17 sierpień, 20 sierpień, 27 sierpień  2019 Udział grupy sportowej z Eurointegracji w Turnieju Bowlingowym dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „PIONEK” Pn. „Rodzinne zawody bowlingowe” 
 27.             24.08.2019  FESTYN „ Drugie kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica” dzięki oddanym głosom 21 999 głosów  w programie Tesco „Decydujesz pomagamy”( w tym różne działania) 
      28.   1.09.2019   Udział w Koncercie Pieśni Patriotycznych zorganizowanym przez CK Browar B 
29. 2019 Udział w Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych w Browarze B 1/ Prezentacja dorobku stowarzyszenia 2/ Wystawa stowarzyszenia 3/ Udział w bloku warsztatowym 
30. 7.12.2019  Udział członków, zaproszonych gości  w Spotkaniu wigilijnym w Restauracji „Pod Kogutem” –uczestniczyło  95 osób 
 31.  13, 14, 15 grudnia 2019 Udział w kiermaszu wyrobów bożonarodzeniowych wykonanych przez członków naszego Stowarzyszenia  
 32.  W trakcie roku 2018 Udział w szkoleniach, debatach,  konferencjach, spotkaniach, odprawach dotyczących ON itp. 
 33.  Cały rok 2019  Udział w zebraniach i debatach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Irmina Kminikowska oraz Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Jan Schwarz 
 34.  Cały rok 2019  Udział w zebraniach i debatach Rady Pożytku Publicznego 

1. /Współpraca z Dyrekcją i  uczniami II LO im. M. Kopernika we Włocławku pod kątem wolontariatu 

2./ Współpraca z Zespołem Szkół Nr 3 we Włocławku 

3. /Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 we Włocławku 

4. /Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej ul. Wiejska i Łazienna we Włocławku 

5./ Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowej we Włocławku 

6./ Współpraca z Wolontariatem – Krystyną Marszałek 

7./ Współpraca z Urzędem Miasta Włocławek 

8./ Współpraca z Przedstawicielstwem Urzędu Marszałkowskiego z siedziba we Włocławku  

9./ Współpraca ze Stowarzyszeniem Oligo 

10./ Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w mieście 

11./ Współpraca z MOPR 

12/. Współpraca z Zespołem Szkół Samochodowych we Włocławku 

13/. Współpraca z Fundacją „ANWIL dla Włocławka” 

14/. Współpraca z MSiT Warszawa – pisanie projektów