PROJEKT „Nowa Perspektywa”

Projekt FINANSOWANY przez FUNDACJĘ „ANWIL dla Włocławka”

Kontynuacja zadań

rozwijanie swojego talentu, pasji i zainteresowań  florystyka, rękodzielnictwo, makijażystka (Make-up bez tajemnic”) –   „Eurointegracja” działa w myśl idei, że każdy talent i każda pasja zasługują na to, by rozwijać je i pielęgnować. Pragniemy wspierać realizację pomysłów ukierunkowanych na szeroko pojęty rozwój.

W dalszym ciągu prowadzimy zajęcia  warsztatowe   styczeń- luty 2021 w siedzibie Stowarzyszenia „Eurointegracja” dla 20 osób. ( po 5 osób na zajęciach).

Prace wykonane na zajęciach warsztatowych będą eksponowane  na Pikniku Międzypokoleniowym – Walentynki pn. „SERCA DWA”  26.02.2021r.

Najlepsze prace będą nagrodzone.

Kilka ostatnich zdjęć z warsztatów florystycznych, rękodzielniczych

Kilka ostatnich zdjęć z warsztatów Makijażu „Make – up bez tajemnic”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Drodzy Społecznicy,

to już pewne, że zostaliście Laureatami Konkursu fotograficznego pn. Wolontariat w NGO.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wiele ciekawych inicjatyw w Nowym 2021 Roku. Życzymy Wam byście zawsze czuli się docenieni, gdyż Wasza praca na rzecz społeczności lokalnej jest szczególna. Praca społeczna-wolontarystyczna jest nieocenioną wartością samą w sobie! To , co robicie jest piękne! Kontynuujcie swą pasję i zarażajcie nią innych. Gratulujemy!

Wartość dodana jest taka, że w Nowy Rok weszliśmy z pięknym kalendarzem przygotowanym przez wolontariuszy biorących udział w projekcie Od wolontariatu do etatu.

Kalendarz to efekt przeprowadzonego przez wolontariuszy konkursu fotograficznego WOLONTARIAT W NGO w ramach projektu Od wolontariatu do etatu realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy , iż celem Konkursu było:
• zarejestrowanie obrazów i ludzi pracujących woluntarystycznie, ich działań, czynów i zachowania;
• promocja wolontariatu we włocławskich organizacjach pozarządowych

Na konkurs nadesłanych zostało 25 fotografii z 9 organizacji pozarządowych. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność tematyczną,
• podejście do tematu,
• pomysłowość ujęć,
• poziom estetyczny prac.

Decyzją Komisji przyznano I, II, III miejsce.
I miejsce: WOŚP Włocławek
II miejsce: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja
III miejsce: Włocławskie Stowarzyszenie Lotnicze

Wszystkie wyróżnione prace znalazły się w kalendarzu na 2021 rok.
Raz jeszcze z serca gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie

Jury Konkursu w składzie:
Przewodnicząca: Martyna Górkiewicz
Członkowie: Klaudia Wilińska, Nicola Zawadzka, Marta Mroczkowska