Sprawozdanie 2019

Działalności  statutowej

W.S.N. „Eurointegracja” Włocławek 

za 2019 roku

Sprawozdanie   Działalności  statutowej 
W.S.N. „Eurointegracja” Włocławek za 2019 roku 

Lp. Data Treść 
  1.   styczeń 2019  Udział  Zarządu i członków Stowarzyszenia w XIV Koncercie Wielu Serc  zorganizowanym przez OLIGO  
     2.  15 styczeń 2019 Zebranie Zarządu – podziękowanie członkom Zarządu Stowarzyszenia za pracę społeczną w minionym okresie oraz członkom Stowarzyszenia Rozdanie medali i czekolad 
3. 02.01.2019 – 15.12.2019 „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji sparingów, meczy kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz udział  we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe” Tytuł zadania: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. ZAWODY 1/ Turniej Bowlingowy (Włocławek) dla członków Eurointegracji na Kręgielni Sportbowling we Włocławku uczestniczyło 40 osób 2/  Zawody w kręgle klasyczne (Brodnica) – uczestniczyło  49 osób        27-28 czerwca 2019r. Brodnica – Rypin  (wycieczka sportowo-rekreacyjna) RYPIN – warsztaty edukacyjne  w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – 49 osób  3/ Turniej na wesoło „Mama z rodziną na bowlingu    27 .05.2019    uczestniczyło 30 osób  5/ XVIII Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – udział naszego Stowarzyszenia – 48 osób – 14.09.2019 
4. 22.02.2019 Bal Walentynkowy pn. „To serduszko jest tylko dla Ciecie” w Restauracji pod Kogutem 
5. 8.03.2019 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji RIVERSAID – życzenia i wspólny obiad 
6. 7.04.2019 Spotkanie Wielkanocne Restauracja „pod Kogutem” – uczestniczyło 100 osób 
7. 26.04.2019 Prezentacje Twórczości osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie” w wykonaniu Grupy Teatralnej EURO  „Wesoły Pociąg” ( 50 osób na scenie) 
8. 27.05.2019 – 23.03.2020 IV Edycja konkursu Grantowego FUNDACJI „Anwil dla Włocławka” Ocalić od zapomnienia pn.” Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom”- uczestniczyło 200 osób 1)  Warsztaty wokalne przygotowujące występ „Pieśni patriotycznych”, które zakończone zostaną wspólnym śpiewem  „Śpiewamy pieśni patriotyczne”. 2) Warsztaty taneczne –  nauka tańca narodowego „Poloneza” 3) Realizacja etapów – spacerkiem po Włocławku  < zwiedzania muzeów – Muzeum Etnograficzne ul. Bulwary im.  4) Przeprowadzenie typowej lekcji historii  II Liceum Ogólnokształcącym i. Mikołaja Kopernika, ul. Urocza 3 – udział naszych beneficjentów 5) Wystawa plastyczna – wystawa pamiątek rodzinnych „Pamiątki z dawnych lat”  6) Wystawa fotograficzna  pn. ”Mój Włocławek – Tylko Mój”. 
9. 9.06.2019 Organizacja  VI  Olimpiady Hefajstosa Włocławek – 2019   dla osób niepełnosprawnych – uczestniczyło 420 osób z Włocławka i  woj. Kujawsko-pomorskiego  
  10.    02.01. 2019 do 15.12.2019             Urząd Miasta Włocławek   Biuro Sportu  i Turystyki-realizacja zadania : „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Włocławek ”. Tytuł zadania: „Organizacja XIV edycji rozgrywek Włocławskiej Ligii Koszykówki Amatorskiej,  1/Przeprowadzone turnieje koszykówki WLKA 02.01.2019 – 30.06.2019 – udział 300 osób  2/Impreza Rekreacyjno-Sportowa   –  IX Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych” Turniej Patriotyczny dla  osób niepełnosprawnych miasta Włocławek   9.11.2019     udział 200 osób  
 11.    01.02.2019  do 15.12.2019   Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej  „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym”  Zad.7 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym min. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.  Tytuł zadania: „ Chcę być zaakceptowany przez grupę” 1/ Warsztaty muzyczno-rytmiczno-taneczne z instruktorem Maciejem Mielczarskim i Grzegorzem Augustynowiczem (Występ na scenie Browar B w Prezentacjach Twórczości Mój świat – w spektaklu „Wesoły Pociąg” 2/  Zajęcia – basen Delfin 3/ Warsztaty techniczno-plastyczne (przygotowanie stroików na kiermasz wielkanocny) 4/ Wycieczka do Torunia ( Muzeum Piernika – warsztaty, Planetarium) 5/ Zajęcia dla dzieci i młodzieży – zajęcia biblioteczne, zajęcia w świetlicy – malowanie, nakrywanie stołów, czytanie bajek itp.  – odpowiedzialna Zofia Wasielewska  6/ „Spotkanie Wigilijne”  dla członków Stowarzyszenia (częściowa refundacja z tego projektu) 
12. 2. 04.2019 do 15.12.2019 Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Zadanie pn. „Moja pasja – moje życie” 1/ Warsztaty artystyczno-rękodzielnicze prowadzone pod kierunkiem Irminy Kminikowskiej, Wiesławy Floryńskiej i Joanny Szatkowskiej  2/ Spotkanie Wigilijne – przeznaczona część finansowa  na to zadanie, (zakup czekolad, figurek z Mikołajem   
13. 01.04.2019 do 15.12.2019 Urząd Miasta Włocławek   Referat Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej –  realizacja zadania: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  Tytuł zadania: „Mimo choroby żyj normalnie” 01.04.2019 do 15.12.2019 1/ Zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające  na basenie – ACTIVCENTRUM  2/ Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjne  na Sali gim. – ACTIVCENTRUM 2/ Warsztaty z muzykoterapii (śpiew) – z instruktorem Grzegorzem Augustynowiczem  3/ Warsztaty kulinarne  – IILO  4/ Warsztaty taneczne – z instruktorem Maciejem Mielczarkiem  w CK Browarze B  
14.  14.06.2019 Piknik Wolontariatu – nad Jeziorem Czarnym – zorganizowanym przez WCOPiW  –  udział 
 15. Cały rok 2019 Pisanie projektów, spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i innymi, reprezentowanie Stowarzyszenia w mieście. 
 16.   2.06.2019 Udział  w X Plenerze Malarskim ON zorganizowanym przez OLIGO 
 17.  7.04. 2019r. Święto Żuru Kujawskiego – X Jubileuszowy  Konkurs ŻURU KUJAWSKIEGO udział naszego Stowarzyszenia  w konkursie oraz w sprzedaży wypieków 
 18.  2 maja 2019r.  Udział członków Stowarzyszenia w Święcie Flagi  – uczestniczyły 23 osoby 
 19.  13-14.04.2019r.  Kiermasz Wielkanocny  Plac Wolności – pokaz i sprzedaż stroików wielkanocnych na cele statutowe stowarzyszenia   
20. 4- 5- 6 października 2019 Wycieczka  turystyczno-rekreacyjna do Poznania- Kórnika- Rogalina –Pobiedziska i Gniezna 
21. 1.06.2019 – 30.11.2019 Zadanie  Aktywizacja społeczna seniorów, organizacja imprez integracyjnych, popularyzujących różne formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego celem ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego pn. „Biesiada nie zna granic” w wykonaniu eurointegracji, III Wieku i zespołu Marcina Majewskiego  
22. Przez cały rok 2019 Dbanie o świetlicę, sprzątanie, uaktualnianie tablic informacyjnych  
23. Przez cały rok 2019 Kontynuacja prac, redagowanie tekstów do  kroniki stowarzyszenia, prowadzenie kroniki 
24.  5.07.2019  Wyjazd na baseny termalne do Uniejowa – 49 osób 
25.  Przez cały rok 2019 Dokumentacja  zdjęciowa różnych spotkań, wyjazdów itp. – obróbka zdjęciowa i przekaz na płytce – Marek Cieślakiewicz 
 26. 17 sierpień, 20 sierpień, 27 sierpień  2019 Udział grupy sportowej z Eurointegracji w Turnieju Bowlingowym dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „PIONEK” Pn. „Rodzinne zawody bowlingowe” 
 27.             24.08.2019  FESTYN „ Drugie kolorowe lato we Włocławku i Działkach Rybnica” dzięki oddanym głosom 21 999 głosów  w programie Tesco „Decydujesz pomagamy”( w tym różne działania) 
      28.   1.09.2019   Udział w Koncercie Pieśni Patriotycznych zorganizowanym przez CK Browar B 
29. 2019 Udział w Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych w Browarze B 1/ Prezentacja dorobku stowarzyszenia 2/ Wystawa stowarzyszenia 3/ Udział w bloku warsztatowym 
30. 7.12.2019  Udział członków, zaproszonych gości  w Spotkaniu wigilijnym w Restauracji „Pod Kogutem” –uczestniczyło  95 osób 
 31.  13, 14, 15 grudnia 2019 Udział w kiermaszu wyrobów bożonarodzeniowych wykonanych przez członków naszego Stowarzyszenia  
 32.  W trakcie roku 2018 Udział w szkoleniach, debatach,  konferencjach, spotkaniach, odprawach dotyczących ON itp. 
 33.  Cały rok 2019  Udział w zebraniach i debatach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Irmina Kminikowska oraz Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Jan Schwarz 
 34.  Cały rok 2019  Udział w zebraniach i debatach Rady Pożytku Publicznego 

1. /Współpraca z Dyrekcją i  uczniami II LO im. M. Kopernika we Włocławku pod kątem wolontariatu 

2./ Współpraca z Zespołem Szkół Nr 3 we Włocławku 

3. /Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 we Włocławku 

4. /Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej ul. Wiejska i Łazienna we Włocławku 

5./ Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowej we Włocławku 

6./ Współpraca z Wolontariatem – Krystyną Marszałek 

7./ Współpraca z Urzędem Miasta Włocławek 

8./ Współpraca z Przedstawicielstwem Urzędu Marszałkowskiego z siedziba we Włocławku  

9./ Współpraca ze Stowarzyszeniem Oligo 

10./ Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w mieście 

11./ Współpraca z MOPR 

12/. Współpraca z Zespołem Szkół Samochodowych we Włocławku 

13/. Współpraca z Fundacją „ANWIL dla Włocławka” 

14/. Współpraca z MSiT Warszawa – pisanie projektów 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *