Zacznę żyć inaczej – szczyt moich możliwości

Projekt pn. „Zacznę żyć inaczej – szczyt moich możliwości” inspirowany przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” sfinansowany przez Urzędu Miasta Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Naszym zamierzeniem było przygotowanie propozycji i zrealizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Przygotowaliśmy atrakcyjny program dostosowany do możliwości dzieci, młodzieży niepełnosprawnej jak również ich rodziców, chcieliśmy w ten sposób wyciągnąć naszych małolatów z domów, sprzed telewizorów i komputerów. Zależało nam na pokazaniu i zrealizowaniu projektu, który będzie świadczył, że czas wolny można spędzać inaczej, bardziej aktywnie poprzez rozwijanie zainteresowań i własnych pasji.

Do udziału w naszym projekcie zaprosiliśmy ogółem 100 uczestników, zainteresowanych młodych ludzi z Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, jak również członków naszego Stowarzyszenia.

Nasze propozycje oraz kadra realizująca projekt (w tym kadra z Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku) zapewniła uczestnikom efektywne spędzanie wolnego czasu przy ich aktywnym uczestnictwie.

Nazwa szczytów była symboliczna i miała odzwierciedlać różnorakie aspekty osobowości uczestników projektu.
Każdy szczyt miał swoistą charakterystykę działań i pokonanie wszystkich tych etapów było świadectwem samorealizacji.

Dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Włocławek zadania pn. „Zacznę żyć inaczej – szczyt moich możliwości” realizowane będą poprzez:

● Pierwszy szczyt – zajęcia kulturalno-edukacyjno- świetlicowe,
● Drugi szczyt – zajęcia w formie rozmów i pogadanek oraz dyskusji (panele tematyczne),
● Trzeci szczyt – warsztaty rytmiczno-taneczne,
● Czwarty szczyt – warsztaty sportowo-rekreacyjne zakończone mini zawodami sportowymi – kręgielnia (w formie gier i zabaw),
● Piąty szczyt – konkursy tematyczne,
● Szósty szczyt – Multikino we Włocławku,
● Siódmy szczyt – piknik w Agrofarmie Grabina k/Włocławka (gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, turniej sprawnościowy,)
● Ósmy szczyt – mój najciekawszy rysunek,
● Dziewiąty szczyt – Spotkanie Andrzejkowe połączone ze świętem 6 grudnia „Mikołaj rozdaje cukierki”, które przyczyni się do czynnego uczestnictwa,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *