Nowa Perspektywa

PROJEKT pn. „Nowa Perspektywa”
realizowany w zakresie: FUNDACJI „ANWIL dla Włocławka”

Projekt pn. „Nowa Perspektywa” stworzony został z myślą o osobach niepełnosprawnych, w tym członków Stowarzyszenia, ich rodzin, przyjaciół, młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Naszym zamierzeniem jest przygotowanie propozycji i zrealizowanie różnorodnych form pomocy dla wszystkich, którzy po wyjątkowej, nowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zostali wykluczeni społecznie. Zamknięcie w domach i wszelkie zakazy, które pojawiły się w związku ze stanem pandemicznym, spowodowały, że osoby niepełnosprawne nie mogły czynnie uczestniczyć w życiu publicznym, mogły mieć utrudniony dostęp do internetu, nie mogły podejmować pracy, przez co wiele relacji społecznych uległo pogorszeniu lub zupełnemu „zamrożeniu”.
W ramach „Nowej Perspektywy” otworzymy się ponownie na świat, i przywrócimy relacje społeczne, aby polepszyć zdrowie psychiczne.
Zależy nam bardzo na integracji osób starszych ze stowarzyszenia ze społecznością lokalną i młodym pokoleniem. Wszystkie działania przygotowane dla starszego pokolenia wpłyną na dobre i godne uczestnictwo w ich życiu, na odkrywanie po raz drugi swoich zainteresowań, pasji i talentów, młodszym na pomocy tym osobom i integracji międzypokoleniowej.
Realizacja tego zadania, będzie świadczyła, że już jest czas na niwelowanie skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Jest już czas na edukację, aktywność, integrację, rozwijanie swoich zainteresowań, pasji, zaspakajanie potrzeb i bycie bardziej kreatywnym

Projekt sfinansowany przez FUNDACJĘ „ANWIL dla Włocławka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *