Bal

Bal „Eurointegracji” z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia. 

W dniu 3 lutego 2018r. w Sali MMSM ul. Żwirowa1 odbył się bal członków stowarzyszenia, jak również ich rodzin i sympatyków.  Spotkaniu towarzyszyła wspaniała zabawa i atmosfera karnawałowa, którą rozpoczął polonez do muzyki Kilara. Bal był pięknym przeżyciem i doskonałą integracją  pokoleń. W ten sposób zakończyliśmy obchody naszego jubileuszu i rozpoczynamy kolejne lata kolejnymi działaniami i przedsięwzięciami.

Cieszymy się bardzo, że otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, i że w tym roku po raz pierwszy osoby dobrej woli mogą wpłać pieniądze z jednego procentu podatku.

Ostatnie projekty cieszące się dużą frekwencją i aprobatą:

 

Realizujemy wiele cennych zadań i inicjatyw m.in: 

Organizacja imprez sportowych, organizacja obozów, pikników, prowadzenie zajęć z rehabilitacji, organizacja wycieczek turystycznych krótszych i dłuższych.  Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizacja również spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie, organizacja spotkań wigilijnych, wielkanocnych oraz okolicznościowych. 

Wielokrotnie w naszych zadaniach biorą udział rodziny, przyjaciele i społeczność Włocławka oraz wszyscy chętni z terenu miasta i gminy, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, aktywność ruchową, a ponadto bezpośrednio zaspokoić swoje potrzeby, wypełnić swój wolny czas przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości. 

 

 

Ostatnie projekty cieszące się dużą frekwencją i aprobatą: 

1./ „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.  

     2./ Organizacja XV Edycji Rozgrywek Włocławskiej Ligii Koszykówki  

          Amatorskiej, 

     3./ Imprezy Rekreacyjno-Sportowe – IX Turniej Integracyjno-Sportowy  

          Osób Niepełnosprawnych” pn. Piracki Turniej Integracyjno-Sportowy 

          Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych”   

     4./ „Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom” projekt skierowany dla osób  

          niepełnosprawnych 

     5./ „Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie” – projekt skierowany dla osób  

          niepełnosprawnych 

     6./ „Sztuka i Ja” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych 

     7./ „Dasz sobie radę” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych 

     8./ „Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2017”    

     9./ ”Kolorowe Sportowe Szaleństwo dla Ciebie i dla Mnie” 

    10./  „Żyję zdrowo i sportowo – Ja i TY”  

Zebranie Członków Stowarzyszenia 2018

Ogłoszenie 

 W dniu 9 stycznia 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 

w Sali Konferencyjnej na Stadionie 

odbędzie się 

 Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 WSN „EUROINTEGRACJA” 

Rozpoczynamy Nowy 2018 Rok 

Rok nowych wyzwań i pomysłów 

Rok nowych ofert konkursowych 

 Serdecznie zapraszamy Zarząd Stowarzyszenia 
Zebranie członkowskie  

Włocławskiego  Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Eurointegracja” Włocławek  

odbędzie się 

w dniu  07.11.2017 (wtorek) o godz. 16.00  

Sala Konferencyjna stadionu  

Zapraszamy  
 

Piracki Turniej
 

Impreza Rekreacyjno-Sportowa   –  X Piracki Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych”

 

Osób niepełnosprawnych miasta Włocławek  2017 

 

Organizator – Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” Włocławek dzięki przyznanym  środkom z Urzędu Miasta Włocławek Biura Sportu i Turystyki 

 

I   CEL I ZAŁOŻENIA IMPREZY 

 

 1. Upowszechnianie „sportu dla wszystkich”, aktywnego i prozdrowotnego stylu życia. 
 2. Aktywizacja środowisk niepełnosprawnych celem rozwijania i popularyzowania   czynnej rekreacji. 
 3. Ruch jako forma odreagowania – terapia ruchem dla relaksu psychicznego i fizycznego. 
 4. Integracja środowiska poprzez aktywną i zdrową rywalizację. 
 5. Akceptowanie innych kolegów i koleżanki. 
 6. Podnoszenie własnej sprawności ruchowej. 

 

II   PATRONAT MEDIALNY 

 

 1. Radio RMF Włocławek 
 1. Gazeta Pomorska 
 1. Telewizja Kujawy Włocławek 
 1. Telewizja CW24 
 1. Włocławski Portal Internetowy q4 
 1. Promocje Włocławskie 

 

III  TERMIN IMPREZY 

25 Listopad 2017r.   godz. 9.00 – 13.30 

 

IV MIEJSCE IMPREZY 

Teren: Hala Mistrzów  OSiR Włocławek 

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

Uczestnicy do 50 roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, starsi od 61 roku życia  wykonują 

3 konkurencje – przygotowane przez organizatora. (możliwość sprawdzenia siebie w 8 konkurencjach) 

Liczy się najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych.   

 

W turnieju wezmą udział: 

 • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, oraz Dziennego Pobytu 
 • uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Łazienna, Wiejska 
 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, 
 • Zespół Szkół nr 3, 
 • Zespół Szkół Samochodowych, 
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. Leśna 3, 
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną  Oligo  
 •  Stowarzyszenie „Starówka” 
 • Amazonki Włocławek 
 • Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”, 
 •   Szkoła Podstawowa Nr 20 
 •  i inni chętni niepełnosprawni z miasta Włocławek. 

 

VI  NAGRODY  –  przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w  turnieju, puchary za I miejsce w poszczególnych grupach z niepełnosprawnością, medale za miejsce na podium. 

Nagrody i upominki dla uczestników z najwyższą ilością punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

Nagrody pocieszenia dla wszystkich. 

 

VII   KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH 

 

Grupa pierwsza: Dzieci z niepełnosprawnością w wieku           7 –  12 lat (K/M) 

Grupa druga :     Młodzież z niepełnosprawnością        13 –  18 lat (K/M) 

Grupa trzecia:     Pozostałe osoby z niepełnosprawnością (K/M) 

Kobiety- kategorie wiekowe 

19 – 35 rok życia 

36 – 45 rok życia 

46 – 60 rok życia 

                       Powyżej  61 roku życia 

 

Mężczyźni – kategorie wiekowe 

19 – 35 rok życia 

36 – 45 rok życia 

46 – 60 rok życia 

                       Powyżej  61 roku życia 

 1.   Grupa czwarta na wózkach inwalidzkich K/M 
 2.  Grupa piąta konkurencje dla zawodników ociemniałych i słabowidzących K/M 

 VIII   KONKURENCJE IMPREZY – dla wszystkich uczestników  imprezy z uwzględnieniem grup wiekowych wszystkie konkurencje;  powyżej 61 roku życia –  3 konkurencje, (oprócz na wózkach i słabowidzących) 

KONKURENCJE PIRACKIE

zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko)

 

1 KONKURENCJA  

 

1.Kozłowanie w slalomie  piłką koszykową między chorągiewkami, zakończone rzutem do kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów ( celny rzut 1pkt) – zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 2 KONKURENCJA   

 1. Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik  (3 razy) 

Zawodnik wykonuje   3   próby, liczy się suma punktów – zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 3 KONKURENCJA   

 

 1. Ustawione 4 pudła  jeden za drugim, 4 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt. Ilość celnych rzutów stanowi ilość zdobytych punktów 

W tej konkurencji można zdobyć 4 punkty  zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 

 4 KONKURENCJA   

 

 1. Zbijanie figur – ryb i delfinów(1 pkt za zbicie)  zbijanie woreczkiem –  (3 razy) 

Tak jak w kręglach.   zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

   5 KONKURENCJA   

 

 1. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy  rekinów (liczą się pkt z tablicy)– 3 rzuty  zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 6 KONKURENCJA   

 

 1.   Przejście nad bramką lub slalom między bramkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 

sek. Ilość miniętych bramek  stanowi  ilość zdobytych pkt. zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 7 KONKURENCJA   

 

 1. Dokończ czapkę piracką i ewentualnie pomaluj jedna z malowanek. Już masz nagrodę gdy wykonasz to

zadanie. zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 

Grupa IV  konkurencje dla zawodników  na wózkach K/M 

 

 1. 1. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy  rekinów (liczą się pkt z tablicy)– 3 rzuty  zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 

 1. Ustawione 4 pudła  jeden za drugim, 4 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy od zawodnika. 

Każdy celny rzut 1 pkt . Ilość celnych rzutów  stanowi ilość zdobytych punktów 

W tej konkurencji można zdobyć 4 punkty  zawodnik ma zakryte przepaską jedno oko 

 

 1. 3 Rzuty – 3 razy lotkami do tarczy. Liczy się suma zdobytych pkt z tablicy 

 

Grupa  V     konkurencje dla zawodników ociemniałych i słabowidzących K/M 

 

 1. Rzut piłką  do udźwiękowionego kosza – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 punkt. 

 

 1. Rzuty woreczkiem do ustawionego na podłożu kosza (Dźwięk) – 3 rzuty, za każdy celny rzut 1 pkt 

 

 1.   Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy  rekinów – dźwięk  (liczą się pkt z tablicy) – 3 rzuty   

W trakcie zawodów posiłek zagwarantowany dla zawodników i opiekuna. 

 

 Mogą nastąpić  zmiany w podanym regulaminie konkurencji 

 Kontakt:  Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052 

Włocławskie Stowarzyszenie  Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” we Włocławku ul. Chopina 10/12 ; 

e-mail Barbara Schwarz b.schwarz@wp.pl  –  przesłać zgłoszenie do 10 listopada 2017 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

w sobotę godzina         9.10 otwarcie turnieju 

    godzina       13.3 zakończenie  

 Spędzimy czas w dobrej, 

atmosferze. 

 

Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy,  doskonałych humorów oraz sprawdzenia samego siebie 

 BeActive  (Bądź Aktywny)